Podsumowanie roku 2022 w Fundacji Inicjatywa B

Podsumowanie roku 2022 w Fundacji Inicjatywa B

W 2022 roku Fundacja Inicjatywa B prowadziła działalność statutową, która skupiła się wokół: kolejnych projektów związanych z animacją i promocją lokalnej historii, budowy „Żarowskiego Wolontariatu”, organizacji wydarzeń artystycznych, edukacyjnych, filmowych oraz miejskich.

W 2022 roku żarowska organizacja pozarządowa pozyskała: 175.930 z dotacji od ogólnopolskich instytucji (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Narodowe Centrum Kultury) oraz 22.083 zł z budżetu lokalnych przedsiębiorstw, firm, stowarzyszeń i darowizn od osób prywatnych.

Poniżej przedstawiamy, krótki opis najprawdopodobniej wszystkich działań, które zrealizowaliśmy w 2022 roku:
 • 6. Żarowskie gry bez prądu – Rodzinne rozgrywki w gry planszowe, karciane i manualne. Współpraca: REBEL.pl, Jacek Marczyński.
 • Podsumowanie roku 2021 w Bibliotece Dziedzictwa  Zestawienie działalności projektu „Biblioteka Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej”. Regał pamięci w liczbach. Podziękowania dla sponsorów. Współpraca: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów.
 • Nocne Animacje 5  Maraton filmów animowanych dla najmłodszych mieszkańców gminy Żarów, który odbył się w Imbramowicach. Współpraca: Polska Animacja, KGW Imbramowice.
 • Żarowskie Archiwum Filmów Domowych – Utworzenie lokalnego archiwum filmów wideo. Digitalizacja amatorskich nagrań z kaset VHS i miniDV oraz innych analogowych i cyfrowych nośników.
 • Ogólnopolski Festiwal Filmów Animowanych O!PLASpecjalne projekcje polskich animacji dla najmłodszych widzów z Gminy Żarów. Współpraca: Polska Animacja, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie.
 • „Żarowski Wolontariat”  Podsumowanie działań wolontarystycznych zorganizowanych w 2021 roku. Wręczenie certyfikatów wolontariuszkom i wolontariuszom.
 • Złóż „życzenia” Nagiej Pannie  Happening z okazji imienin żarowskiej rzeźby „AKT”.
 • Dzień Kulmiza  Działania animacyjne w formie paneli edukacyjnych wokół twórcy żarowskiego przemysłu. Współpraca: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie.
 • Spotkanie autorskie z Karoliną Salwowską  Rozmowa moderowana z żarowską autorką książek fantastycznych. Spotkanie poświęcone książce „Black Star”. Współpraca: „Potoczni”, „Żarówka”, Fundacja „Nasze Dzieci”.
 • „Twarze” Jacka Szumańskiego – Wernisaż wystawy i promocja działalności żarowskiego artysty. Współpraca: Ślężański Ośrodek Kultury.
 • 60-lecie KGW Kalno  Stworzenie tematycznej wystawy przybliżającej historię i współczesną działalność Koła Gospodyń Wiejskich z Kalna. Współpraca: KGW Kalno, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl.
 • Mydlany Park Festiwal 5 – Piąta edycja jednego z największych na Dolnym Śląsku festiwalu z bańkami mydlanymi w roli głównej.
 • Premiera „Intuicyjnego przewodnika po Parku Miejskim w Żarowie” oraz otwarcie ścieżki dźwiękowej – Prezentacja długofalowego procesu projektowego w formie wydarzenia interdyscyplinarnego w ramach projektu: „PARK51. Kontynuacje”. Współpraca: Dendrologia Sobolewski.
 • Amazon i Fundacja Inicjatywa B z pomocą dla Ukrainy – Przekazanie donacji rzeczowej mającą na celu wsparcie kluczowych działań humanitarnych na Ukrainie. Współpraca: Amazon Polska.
 • Wycieczka dendrologiczna po parkach Gminy Żarów – Autokarowa wycieczka dendrologiczna z przewodnikiem organizowana w ramach projektu: „PARK51. Kontynuacje”. Współpraca: Dendrologia Sobolewski.
 • PARK51. Kontynuacje  Finisaż projektu w formie wydarzenia artystyczno-edukacyjne w Parku Miejskim w Żarowie. Wystawa, ścieżka dźwiękowa, spacery oraz słuchowisko w formie plenerowej. Współpraca: Dendrologia Sobolewski.
 • Premiera książki Zbigniewa Malickiego pt. „Spacer po dawnym Żarowie” – Działalność wydawnicza oraz organizacja spotkania autorskiego. Współpraca: „Potoczni”, „Żarówka”, Fundacja „Nasze Dzieci”.
 • Kinowe Spotkania Młodych – Multimedialne wykłady filmowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z Gminy Żarów.
 • „Zielone biuro, zielona edukacja” – Profesjonalne warsztaty tematyczne dla przedstawicieli lokalnych NGO z Gminy Żarów realizowane w ramach „Żarowskiej Strefy Wystawienniczej”.
 • Warsztaty digitalizacji – Profesjonalne zajęcia teoretyczno-praktyczne dla KGW Imbramowice i lokalnej społeczności. Współpraca: KGW Imbramowice.
 • Warsztaty digitalizacji – Ucyfrowienie dokumentów archiwalnych dla wychowanków MOW w Mrowinach. Współpraca: MOW Mrowiny.
 • Mikołajki w „Żarówce” – Wydarzenie mikołajkowe składające się z animacji oraz prezentów dla dzieci sfinansowanych ze sprzedaży książki „Spacer po dawnym Żarowie”. Współpraca: „Potoczni”, „Żarówka”, Fundacja „Nasze Dzieci”.
 • Płytki pamięci z 2022 roku na Kapsule Czasu – Montaż tabliczek upamiętniających ważne jubileusze i wydarzenia z gminy Żarów. Współpraca: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Agencja Reklamowa Geospace.
 • Odnowienie Skrzynki Poczty Historycznej – Montaż odświeżonej instalacji z 2016 roku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie. Współpraca: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Martech, Agencja Reklamowa Geospace.
 • Spotkania organizacyjne wolontariuszy Żarowskiej Strefy Wystawienniczej – Meetingi organizacyjno-informacyjne w ramach rocznego projektu ŻSW.

Wspomnieć warto również o kontynuacji projektu „Biblioteka Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej”, którą wsparło ponad 40 osób oraz o rozwijającym się „Żarowskim Wolontariacie” w ramach którego uczestniczyło ponad 50 społeczników! Ponadto Fundacja Inicjatywa B brała udział w konsultacjach społecznych dot. Parku Miejskiego w Żarowie prowadzonych przez UM w Żarowie oraz w „Gali Wolontariatu – Wspólnie dla dziedzictwa” organizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie. Idąc dalej; w 2022 roku Fundacja Inicjatywa B została uhonorowana tytułem: „Przyjaciela Szkoły”, który przyznała nam Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Fundacja Inicjatywa B składa podziękowania wszystkim partnerom, wolontariuszom oraz mecenasom kultury za współpracę! Dobrze, że jesteście z Nami.

Tomasz Nycz

Wszystkie powyższe działania prowadzone były przez zespół Fundacji Inicjatywa B i wymienionych powyżej Partnerów. Specyfikacja zrealizowanych wydarzeń znajduje się w naszym kalendarzu. Relacje fotograficzno-filmowe można zobaczyć w naszej galerii.

Sprawdźcie Nasze profile w mediach społecznościowych:

Szczegółowe relacje filmowe, fotograficzne i dźwiękowe ze wszystkich projektów, które udało się Nam stworzyć w roku 2022, można oglądać i słuchać w mediach społecznościowych:

Share on
Dodaj komentarz