Fundacja Inicjatywa B

O Fundacji

Kilka słów o Fundacji Inicjatywa B.

01.

Przestrzeń

Wskazujemy płaszczyzny twórcze dla początkujących oraz długoletnich twórców sztuki oraz kultury. Aranżujemy na nowo zapomniane punkty przestrzeni miejskiej, kreujemy nowe miejsca spotkań. Budujemy relacje pomiędzy artystami, organizatorami, a odbiorcami naszych projektów!

02.

Edukacja

Gdy powstaje odpowiednia przestrzeń… rozpoczynamy działania ukierunkowane na edukację artystyczną i medialną. Ten proces charakteryzuje się niekatalogowym spojrzeniem na istniejący temat. Za pomocą form praktycznych zaszczepiamy wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych nasze narracje!

03.

Kooperacje

Przy każdym przedsięwzięciu artystycznym lub edukacyjnym, zespół fundacyjny szuka profesjonalistów w swojej dziedzinie, którzy zechcą zarazić swoją pasją uczestników Naszych projektów i innych inicjatyw, do tworzenia których zapraszamy różne instytucje i persony!

Jeśli potrzebujesz, skorzystaj z poniższych informacji…

REGON 022486681
NIP 884-275-19-69
KRS 0000521100

ul. Armii Krajowej 2/1
58-130 Żarów
powiat świdnicki
woj. dolnośląskie

Biuro Fundacji Inicjatywa B
ul. Kopernika 5/2
58-130 Żarów

+ (48) 781-041-989
kontakt@inicjatywab.pl
www.inicjatywab.pl

Jesteście zainteresowani współpracą ?

Nasze kooperacje i współpraca

Nasza organizacja związana jest ściśle z działalnością sceniczną, estradową, warsztatową, wydawniczą oraz społeczną, przez co jej narracja dociera do szerokiego grona odbiorców. Celem wszystkich projektów oraz inicjatyw realizowanych przez Fundację Inicjatywa B jest budowanie świadomości artystycznej poprzez teatr, film, dokument, animację, muzykę, design, grafikę, fotografię oraz działalność wydawniczą – a wszystko to w praktyce i teorii. Poniżej przedstawiamy instytucje, firmy oraz osoby prywatne, które współpracują z Naszą organizacją na różnorodnej płaszczyźnie twórczej, artystycznej, edukacyjnej.
Dofinansowania

Projekty Fundacji Inicjatywa B z dotacjami

Poniżej przedstawiamy listę instytucji, które zdecydowały się przyznać środki finansowe, na działania prowadzone przez Fundację Inicjatywa B. Podziękowania kierujemy dla: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Miasta i Gminy Świdnica, A-I-R Wro - Wrocław 2016, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Muzeum Historii Polski, Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, Narodowego Centrum Kultury, Narodowego Instytutu Wolności, Polskiej Ceramiki Ogniotrwałej ``Żarów`` Sp. z. o o., firmy ``Martech``, firmy ``Potoczni``, Fundacji ``Nasze Dzieci`` oraz ``Pepcolandia``

Zapoznaj się z dodatkowymi Regulaminami naszych działań

Poniżej znajdują się do pobrania Regulaminy dodatkowe dot. pokazów filmowych, warsztatów, wystaw, które organizuje Fundacja Inicjatywa B. Wśród dokumentów znajdują się także zgody RODO itp.

Dołącz do zespołu Inicjatywy B

Pracujemy razem na wielu płaszczyznach, w wielu tematach i dla mnóstwa odbiorców… Mało jest osób, którzy bezkompromisowo realizują swój wcześniej zamierzony plan: Naszym celem jest kreowane wydarzeń artystycznych i edukacyjnych w sposób jak najbardziej profesjonalny. Drogi gościu dołącz do zespołu Fundacji Inicjatywa B!