Fundacja Inicjatywa B

Biblioteka Dziedzictwa
Instalacja projektu

MOBILNY REGAŁ PAMIĘCI

Przed powstaniem „Regału pamięci” stworzymy stronę internetową o adresie: www.bibliotekadziedzictwa.pl, na której pojawią się informacje o projekcie, sponsorach, zakupionych eksponatach… to tutaj będziemy publikować kopie elektroniczne w dużej rozdzielczości do użytku zainteresowanych na wolnej licencji, a wszystko po to, aby chronić pamięć o regionie i budować świadomość, lokalny patriotyzm

Regał pamięci ma spełniać funkcję wernisażu, ale także biblioteki multimedialnej wyposażonej w skaner, tablet oraz specjalnie zaprojektowaną aplikację, które umożliwią realizację szybkiej kopii na smartphon. Dokumenty, które zakupimy za dobrowolne wpłaty, już w styczniu trafią na autorski regał i będą mogły cieszyć oko mieszkańców Gminy Żarów, którzy będą mogli dotknąć, obejrzeć oraz skopiować na własny użytek konkretny eksponat…

rok 2019 z dotacjami

Biblioteka dziedzictwa z dofinansowaniem!

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra oraz w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.

Biblioteka dziedzictwa Gminy Żarów…

Dbając o zachowanie pamięci o regionie, postanowiliśmy stworzyć ogólnodostępną akcję skupiającą się na wyszukiwaniu (m. in. na zagranicznych aukcjach) materiałów, dokumentów, artefaktów związanych z lokalną historią i kulturą Gminy Żarów.

Biblioteka Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów.
Informacje o projekcie.

Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego to projekt-koncepcja; eksperyment dwóch organizacji pozarządowych. Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, już w styczniu planują otwarcie regału pamięci, który zostanie zainstalowany w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów,  partnera niniejszego przedsięwzięcia. Instalacja „Regał pamięci”, to owoc akcji społecznej, której celem jest ochrona dziedzictwa lokalnej społeczności.

Zapoznaj się z dokumentami

Zawartość Regału pamięci

Na Regale pamięci znajduje się miejsce na przeróżne dokumenty drukowane. Wśród nich możemy wymienić: dokumenty, listy, mapy, pocztówki, fotografie, gazety, reklamy, wspomnienia, broszurki, książki, plakaty oraz dyplomy. Każdy z eksponatów jest odpowiednio opisany oraz zdeponowany w konkretnej szufladzie lub półce
Dokumenty zakupione
m.in. na aukcjach internetowych

Na Regale pamięci znajdują się materiały, które zostały zakupione na internetowych aukcjach, giełdach staroci oraz od prywatnych kolekcjonerów. Pozyskanie materiałów jest możliwe dzięki dobrowolnym wpłatom mieszkańców Gminy Żarów.

Dokumenty przekazane bezpłatnie
od mieszkańców Gminy Żarów

Na Regale pamięci znajdują się materiały, które zostały przekazane w formie darowizny. Zachęcamy mieszkańców Gminy Żarów do wspólnego budowania dziedzictwa regionu 58-130.

Cyfrowe Archiwum Lokalne
Wirtualne zbiory regionu

Cyfrowe archiwum, w którym znajdują się dokumenty oraz fotografie prowadzi Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. W zbiorach znajdują się zdigitalizowane pamiątki mieszkańców Gminy Żarów.

Zapraszamy na

Cykliczne spotkania przy Regale pamięci.

W miłej atmosferze, przy kawie lub herbacie – posłuchamy Państwa wspomnień, zeskanujemy przyniesione materiały utrwalając je w formie cyfrowej w celach późniejszej publikacji, poszukamy odpowiedzi na zadane pytania, wspólnie postaramy się zbudować świadomość… Dlatego, jeśli w Twoich szufladach lub albumach rodzinnych, znajdują się jakiekolwiek pamiątki dot. przewodniego tematu spotkania, przyjdź i podziel się swoją wiedzą, która jest bardzo wartościowa dla lokalnej wspólnoty!
Spotkania przy Regale pamięci

Podczas 17 spotkania; Zapraszamy na plenerowe podsumowanie roku 2020, które odbędzie się na tarasie Biblioteki Publicznej w Żarowie.

24/06/2021

Podczas 16 spotkania; Zapraszamy na kolejne spotkanie przy Regale pamięci, w ramach którego podsumujemy działalność projektu w roku 2019

30/01/2020

Podczas 15 spotkania; Zapraszamy na kolejne spotkanie przy Regale pamięci, w ramach którego odbędzie się tematyczna prelekcja historyczna pt. „Spacerem po dawnym Żarowie: Wspaniały XX wiek”, którą poprowadzi Zbigniew Malicki.

28/03/2019

Podczas 14 spotkania; Zapraszamy na kolejne spotkanie przy Regale pamięci, w ramach którego dokonamy podsumowania działalności projektu w roku 2018. Drugim punktem programu będzie prelekcja: „Spacerem po XIX wiecznym Żarowie”, którą poprowadzi Zbigniew Malicki.

31/01/2019

Podczas 13 spotkania; Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Fundacja Inicjatywa B będą pracować nad przekazanymi ostatnio na Regał pamięci materiałami historycznym. Podczas spotkania będziemy opisywać poszczególne dokumenty oraz je digitalizować. Chętnych do pomocy serdecznie zapraszamy!

01/06/2018

Podczas 12 spotkania; Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Fundacja Inicjatywa B będą pracować nad przekazanymi ostatnio na Regał pamięci materiałami historycznym. Podczas spotkania będziemy opisywać poszczególne dokumenty oraz je digitalizować. Chętnych do pomocy serdecznie zapraszamy!

26/04/2018

Podczas 11 spotkania; Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Fundacja Inicjatywa B będą pracować nad przekazanymi ostatnio na Regał pamięci materiałami historycznym. Podczas spotkania będziemy opisywać poszczególne dokumenty oraz je digitalizować. Chętnych do pomocy serdecznie zapraszamy!

29/03/2018

Podczas 10 spotkania; Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Fundacja Inicjatywa B będą pracować nad przekazanymi ostatnio na Regał pamięci materiałami historycznym. Podczas spotkania będziemy opisywać poszczególne dokumenty oraz je digitalizować. Chętnych do pomocy serdecznie zapraszamy!

22/02/2018

Podczas 9 spotkania; Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Fundacja Inicjatywa B zaprezentują pozyskany na Regał pamięci obraz przedstawiający panoramę żarowskiej fabryki: „Silesia Verein Chemischer Fabriken”. Interesująca panorama zakładu została stworzona w 1942 roku przez Theo Johannesa Manna. Obraz prawdopodobnie nigdy nie był eksponowany, nie posiada też cyfrowej kopii, ani przedruków.

25/01/2018

Podczas 8 spotkania; Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Fundacja Inicjatywa B podsumują rok 2017. Podczas spotkania będziemy prezentować wszystkie zebrane materiały, podziękujemy sponsorom kultury za ich wkład w budowanie Naszej idei, porozmawiamy o planach na przyszły rok…

28/12/2017

Podczas 7 spotkania; Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Fundacja Inicjatywa B będą pracować nad przekazanymi ostatnio na Regał pamięci materiałami historycznym. Podczas spotkania będziemy opisywać poszczególne dokumenty oraz je digitalizować. Chętnych do pomocy serdecznie zapraszamy!

30/11/2017

Podczas 6 spotkania; Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Fundacja Inicjatywa B będą pracować nad przekazanymi ostatnio na Regał pamięci materiałami historycznym dot. głównie żarowskiej „Szamotowni”. Podczas spotkania będziemy opisywać poszczególne dokumenty oraz je digitalizować. Chętnych do pomocy serdecznie zapraszamy!

26/10/2017

Podczas 5 spotkania; Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Fundacja Inicjatywa B zapraszają na dwa punkty programu: „Spacerem po dawnym Żarowie” – Prelekcję historyczną na temat przeszłości Żarowa poprowadzi Nasz przyjaciel: Zbigniew Malicki. Podczas prelekcji usłyszymy nieznane fakty, niezwykłe wspomnienia oraz informacje. Warto być! Drugi punkt to: 5-lecie Stowarzyszenia Labiryntarium.pl – Spotkanie miłośników, czytelników oraz współpracowników żarowskiego Stowarzyszenia Labiryntarium.pl, które w tym roku obchodzi 5-lecie swojej działalności. Uwaga będzie tort!

28/09/2017

Podczas 4 spotkania; Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Fundacja Inicjatywa zapraszają na ekspozycję terenową, która odbędzie się w ramach wydarzenia: Biegiem dla Mileny. Nasze organizacje włączają się w piękną inicjatywę. Poza programem, który przygotują organizatorzy, wszyscy zgromadzeni uczestnicy pikniku charytatywnego, będą mogli porozmawiać o lokalnej historii, będą mogli zobaczyć wszystkie zebrane dokumenty, które znajdują się na „Regale pamięci”.

25/06/2017

Podczas 3 spotkania; Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Fundacja Inicjatywa B postarają się zebrać wszelkie możliwe relacje, dokumenty, fotografie, pocztówki, listy, wspomnienia itp. dotyczące Żarowa i miejscowości należących do Gminy Żarów. W ramach spotkanie będziemy także digitalizować posiadane zbiory.

25/05/2017

Podczas 2 spotkania; Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Fundacja Inicjatywa B postarają się zebrać wszelkie możliwe dokumenty, fotografie, pocztówki, listy, wspomnienia dot. żarowskiego zakładu, który na przestrzeni lat znany był m.in.: jako „Didier-Verke”, „Chamottefabriken” czy „Szamotkownia”, „Polska Ceramika Ogniotrwała”…

27/04/2017

Podczas inauguracyjnego spotkania; Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Fundacja Inicjatywa B dokonają prezentacji i podsumowania dotychczasowych osiągnięć całej „Biblioteki Dziedzictwa”, poinformują o specyfice raczkującego u nas programu: Cyfrowe Archiwum Lokalne.

 

30/03/2017
Lista sponsorów

Biblioteki dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów.

Jesteśmy dumni, że przedsięwzięcie Fundacji Inicjatywa B oraz Stowarzyszenia Labiryntarium.pl cieszy się dużym zainteresowaniem oraz zaufaniem ze strony osób, które zdecydowały się wesprzeć projekt „Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów. Zakupione dokumenty można zobaczyć na regale pamięci, który od 24 stycznia 2017 roku znajduje się w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów…
W jaki sposób zostać sponsorem?

Jeżeli chcesz pomóc w pozyskiwaniu dokumentów, ich digitalizowaniu i archiwizowaniu, możesz wpłacić dobrowolną kwotę na rzecz Biblioteki dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów, no poniższy numer konta:

Fundacja Inicjatywa B
ul. Armii Krajowej 2/1, 58-130 Żarów
tytuł przelewu: Biblioteka Dziedzictwa – Darowizna na cele statutowe

87 2030 0045 1110 0000 0390 4050

Biblioteka Dziedzictwa z ulotkami!

ULOTKI INFORMACYJNE od Biblioteki Dziedzictwa

Organizatorami projektu Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów są: Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Owocem tej akcji społecznej jest Regał pamięci, który stał się swoistym archiwum unikalnych materiałów dot. Naszego regionu. Na Regale pamięci znajdują się: afisze, dokumenty, dyplomy, listy, fotografie, gazety, pocztówki, mapy, reklamy oraz wspomnienia. Może ich być dużo więcej, ale musisz włączyć się do akcji!

Szukamy archiwaliów dot. Gminy Żarów, które pochodzą z okresu: przedwojennego, powojennego, z lat 50-90-tych XX wieku i mogą dokumentować tradycję, historię oraz kulturę Naszego regionu! Co możesz przekazać? Interesują nas fotografie zrobione w przestrzeni miasta, zdjęcia z minionych wydarzeń, materiały dot. fabryk i zakładów żarowskich, życie gminy w okresie PRL-u, mapy, pocztówki, listy, gazety, a także wspomnienia… Chcesz pomóc? Udostępnij posiadane przez Ciebie materiały do skanowania lub przekaż je na Regał pamięci, informuj o osobach, zdarzeniach z przeszłości, weź udział w spotkaniach tematycznych oraz śledź informacje, które pojawiają się na Naszych stronach internetowych… Materiały możesz wrzucić także do Skrzynki Poczty Historycznej!

 

Nieregularnik Biblioteki dziedzictwa

GAZETA PROJEKTOWA od Biblioteki Dziedzictwa

W ramach projektu Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów, Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl stworzyli gazetę projektową, której pierwszy numer został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski, a drugi zaś ze środków Invest-Park Development Sp. z o. o.

Niniejsza gazeta to pewnego rodzaju podsumowanie działań projektowych Biblioteki dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów, która powstała w 2017 roku dzięki żarowskim organizacjom pozarządowym: Fundacji Inicjatywa B oraz Stowarzyszeniu Labiryntarium.pl.

Organizatorzy projektu przekładają na Państwa ręce nieregularnik, który zawiera opis wybranych eksponatów Regału pamięci, zestawienie działań Inicjatywy B oraz Labiryntarium.pl w kontekście otrzymanych dotacji, kilka tematycznych artykułów i innych ciekawych dla pasjonatów lokalnej historii zagadnień.

01.

01.Zbiórka pieniędzy

Pierwszym etapem niniejszego projektu jest zbiórka pieniędzy na konkretny dokument, artefakt dot. historii lub kultury, które są związane z Gminą Żarów. Tutaj prosimy o pomoc finansową. Pieniądze przeznaczone na zakup materiałów, najczęściej z zagranicznych aukcji, zbieramy najczęściej na konto bankowe Fundacji Inicjatywa B. W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszymi organizacjami…

02.

02.Digitalizujemy i publikujemy

Po zakupie i otrzymaniu przesyłki, przystępujemy niezwłocznie do digitalizacji zakupionych dokumentów. Elektroniczne kopie udostępniane są na „wolnej licencji” wszystkim mieszkańcom Gminy Żarów. Lokalna społeczność może wykorzystywać skopiowane materiały na własne komercyjne i niekomercyjne potrzeby. Prosimy jednak o wskazanie źródła pochodzenia materiałów.

03.

03.Regał pamięci

Po procesie digitalizacji, od końca stycznia 2017 roku, wszystkie zakupione materiały trafią na „regał pamięci”, który zostanie zainstalowany w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Żarów. To właśnie tam, sponsorzy oraz osoby zainteresowane będą mogły „na miejscu” wypożyczyć oryginalne dokumenty, będą mogły je zeskanować i sfotografować. Więcej informacji na miejscu w siedzibie Biblioteki Publicznej w Żarowie…

Zbuduj z nami

Żarowski Wolontariat

Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl w ramach projektu: Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów zapraszają na spotkanie organizacyjne i szkolenie dla wolontariuszy! Organizatorzy projektu, chcąc rozwijać ideę świadomego wolontariatu w regionie Gminy Żarów, rozpoczynają rekrutację osób chętnych do współpracy przy tworzeniu poszczególnych punktów programowych…

Swoją kandydaturę (bez ograniczeń wiekowych) należy przesłać na adres: wezmeudział@inicjatywab.pl. Można także skorzystać z niniejszego formularza. W treści wiadomości prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu oraz adres e-mail. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 781 041 989.

  Zobacz filmy w odcinkach

  Z LOTU PTAKA

  Przedstawiamy blok tematyczny, w którym prezentujemy cykl filmów z lotu ptaka, których celem jest unaocznienie i promocja zabytków znajdujących się na terenie Gminy Żarów. Filmujemy obiekty (głównie) z drona, ponieważ w ten sposób możemy ``przybliżyć`` detale, których nie możemy dobrze obejrzeć z poziomu ziemi.
  PROGRAMY DOTACYJNE

  Biblioteka dziedzictwa z Żarowa

  Działania projektowe związane z Biblioteką dziedzictwa otrzymały w 2019 roku dotacje z: Muzeum Historii Polski (w programie Patriotyzm Jutra) oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa (w programie Wspólnie dla dziedzictwa). Poniżej prezentujemy program działań objętych finanzowaniem zewnętrznym

  Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów – Projekt z zakresu edukacji historycznej na wniosek, który złożyła Fundacja Inicjatywa B w programie Patriotyzm Jutra, otrzymała dofinansowanie na realizację szeregu działań i rozwój projektu w wysokości: 25,000 zł. Dotację przyznało Muzeum Historii Polski w Warszawie!

  Sprawdź relacje

  Realizacja programu dotacyjnego

  Fundacja Inicjatywa B zachęca do sprawdzania relacji z realizowanego projektu z zakresu edukacji historycznej: Biblioteka dziedzictwa historycznego i kulturowego Gminy Żarów. Program realizowany dzięki wsparciu Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra składa się z następujących elementów:
  Wystawa fotograficzna

  Plenerowa wystawa fotograficzna: Zaprezentujemy serię fotografii, pochodzących z lat 50-80-tych XX wieku z terenu Miasta i Gminy Żarów. Zdjęcia przedstawiające m.in. nieistniejące budynki, ciekawe punkty miasta, które pod wpływem czasu zmieniły swój wygląd, przedstawimy w formie wielkoformatowej wystawy plenerowej, która będzie realizowana w przestrzeni miejskiej Żarowa.

  ZOBACZ RELACJĘ

  29/06/2019
  Historie mówione

  Nagranie serii Historii mówionych: Będą to wspomnienia oraz narracje dot. przeżyć, doświadczeń oraz kwestii związanych z lokalną historią. Do nagrań zaprosimy kilku mieszkańców naszego miasta!

  STANISŁAW JARYCZEWSKI STANISŁAWA ŁOMAŃSKA TERESA GOTOWAŁA RYSZARD DYKCIK HELENA SŁOWIK

  31.05-30.09/2019
  Prelekcje o historii

  Prelekcje o lokalnej historii: Przeprowadzenie trzech wykładów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenach wiejskich Gminy Żarów.

  ZOBACZ RELACJĘ

  2-4/08/2019
  Warsztaty z digitalizacji

  Warsztaty z digitalizacji dokumentów historycznych: Warsztaty dedykowane są dla dzieci i młodzieży, zostaną przeprowadzone w siedzibie żarowskiej Biblioteki Publicznej, przy Regale pamięci. W ramach warsztatów wykorzystamy posiadaną już kolekcję unikalnych archiwalnych dokumentów jako materiał źródłowy do przeprowadzenie zajęć praktycznych.

  ZOBACZ RELACJĘ

  1-30/09/2019
  Regał pamięci

  Stworzymy drugi Regał pamięci: Aby promować ideę samej ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, stworzymy drugi Regał pamięci, który zainstalujemy w jednej w sąsiednich gmin graniczących z Gminą Żarów. W ramach tej inicjatywy zrekrutujemy instytucję, która będzie współpracować w ochronie lokalnej historii, będzie uczestniczyć jako partner Fundacji w poszczególnych działaniach twórczych, edukacyjnych oraz artystycznych.

  ZOBACZ RELACJĘ

  1.07-29.08/2019
  Film z drona

  Film promocyjny z drona żarowskich zabytków: Wykonamy serię filmów wideo, pokazujących detale oraz charakterystyczne elementy architektoniczne; budynków, kościołów, zamków, kamienic itp. Znajdujących się w Gminie Żarów. Wykonanie zdjęć lotniczych ma na celu przybliżenie form architektonicznych, kopuł, gzymsów, części zabytkowych elewacji, płaskorzeźb itp., które są kiepsko widoczne z poziomu ziemi.

  POŻARZYSKO SIEDLIMOWICE ŁAŻANY

  1.07-29.08/2019
  Gazeta

  Wydanie gazety, która zreasumuje działania projektowe oraz zasoby Regału pamięci z lat 2017-2019.

  ZOBACZ GAZETĘ

  1-31/09/2019

  Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów na wniosek, który złożyła Fundacja Inicjatywa B w programie Wspólnie dla dziedzictwa, otrzymała dofinansowanie na realizację szeregu działań i rozwój projektu w wysokości: 32 050 zł. Dotację przyznał Narodowy Instytut Dziedzictwa. https://www.nid.pl/pl/

  Sprawdź relacje

  Realizacja programu dotacyjnego

  Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Fundacja Inicjatywa B zachęca do sprawdzania relacji z poniższych punktów programowych, które zostały zrealizowane w ramach projektu: Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów:
  Wystawa fotograficzna

  Druga plenerowa wystawa fotograficzna: Zaprezentujemy serię fotografii, pochodzących z lat 50-80-tych XX wieku z terenu Miasta i Gminy Żarów. Zdjęcia przedstawiające m.in. nieistniejące budynki, ciekawe punkty miasta, które pod wpływem czasu zmieniły swój wygląd, przedstawimy w formie wielkoformatowej wystawy plenerowej, która będzie realizowana w przestrzeni miejskiej Żarowa.

  ZOBACZ RELACJĘ

  13/07/2019
  Rowerowa gra

  Rowerowa gra miejska pt. Stary Żarów 4: Celem czwartej, rowerowej gry miejskiej w Żarowie będzie zapoznanie uczestników wydarzenia z lokalną historią Miasta i Gminy Żarów oraz aktywizacja istniejących grup rowerowych, za pomocą dynamicznej gry zespołowej, która zapewni dobrą zabawę, przyjazną rywalizację oraz integrację pasjonatów dwóch kółek!

  ZOBACZ RELACJĘ

  31/08/2019
  Wykłady historyczne

  Wykłady historyczne związane z regionem Gminy Żarów: Przeprowadzenie trzech wykładów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenach wiejskich Gminy Żarów.

  ZOBACZ RELACJĘ

  23-28/08/2019
  Warsztaty z digitalizacji

  Warsztaty ucyfrowienia materiałów historycznych – Alternatywne metody digitalizacji: Warsztaty dedykowane są dla dzieci i młodzieży, zostaną przeprowadzone w siedzibie żarowskiej Biblioteki Publicznej, przy Regale pamięci. W ramach warsztatów wykorzystamy posiadaną już kolekcję unikalnych archiwalnych dokumentów jako materiał źródłowy do przeprowadzenie zajęć praktycznych.

  ZOBACZ RELACJĘ

  1-30/09/2019
  Zabytki z lotu ptaka

  Stworzenie filmu promocyjnego – Żarowskie zabytki z lotu ptaka w odcinkach: Wykonamy serię filmów wideo, pokazujących detale oraz charakterystyczne elementy architektoniczne; budynków, kościołów, zamków, kamienic itp. Znajdujących się w Gminie Żarów. Wykonanie zdjęć lotniczych ma na celu przybliżenie form architektonicznych, kopuł, gzymsów, części zabytkowych elewacji, płaskorzeźb itp., które są kiepsko widoczne z poziomu ziemi.

  MROWINY WIERZBNA ŻARÓW

  1.08-30.09/2019
  Reprodukcje pocztówek

  Wydanie folderu reprodukcji przedwojennych kartek pocztowych, które na celu mają promocję i rozpowszechnianie projektu Biblioteki Dziedzictwa. Pocztówki rozdamy w ramach prelekcji historycznych.

  ZOBACZ FILM PROMOCYJNY

  1/07/2019