Fundacja Inicjatywa B

Relacja z Wykładów o lokalnej historii!

Relacja z Wykładów o lokalnej historii!

Wykłady historyczne związane z regionem Gminy Żarów to cykl trzech spotkań tematycznych, który został dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w programie Wspólnie dla dziedzictwa. Prelekcje odbyły się w trzech miejscowościach: w Kalnie – Bogdan Mucha opowiadał o „Tajemnicach żarowskiej Silesii”, w Łażanach – Marek Zywer przybliżył „Historię mostu żelaznego na rzece Strzegomce”, a w Pożarzysku – Maciej Wabik scharakteryzował „Krzyże pokutne”, które znajdują się na terenie Gminy Żarów.

Spotkania zostały omówione na podstawie autorskich prezentacji multimedialnych, ale także wybranych eksponatów z żarowskiego Regału pamięci. Każdorazowo organizatorzy wydarzenia – Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, tworzyli czasową ekspozycję m.in.: przedwojennych pocztówek i fotografii, a w Łażanach – „wskrzesili” wystawę powstałą trzy lata temu z okazji 220 rocznicy budowy mostu żelaznego na Strzegomce.

Zdjęcia do Cyfrowego Archiwum Lokalnego

Wykłady historyczne związane z regionem Gminy Żarów były znakomitą okazją do pozyskania zdjęć pochodzących z prywatnych albumów mieszkańców Żarowa. W ramach trzech prelekcji udało się zdobyć ponad 100 różnych fotografii, których drugi plan przedstawiał ważne wydarzenia z życia miasta, a także architekturę. Podziękowania kierujemy dla: Beaty Płusy, Sylwii Mazur oraz Marka Wąsowskiego, za dostarczone zdjęcia, które niebawem zostaną zdigitalizowane, opisane i opublikowane w „Cyfrowym Archiwum Lokalnym”, które prowadzą nasze NGO.

Pliki audio-wideo ze spotkań historycznych oraz boxy z pocztówkami

Wszystkie „spotkania z lokalną historią” zostały zarejestrowane w formie plików dźwiękowych (pliki MP3), które wraz z prezentację multimedialną zostały zapisane na płytach DVD i post factum zostaną dostarczone do osób deklarujących chęć pozyskania dokumentacji. Materiały dokumentujące wykłady historyczne zostaną wykorzystane w przyszłości w celach edukacyjnych.

Podczas Wykładów historycznych związanych z regionem Gminy Żarów, obecni mieszkańcy Gminy Żarów otrzymali wyjątkowe boxy z pocztówkami! W spersonalizowanym pudełku znalazło się 10 reprodukcji pocztówek, przedstawiających Żarów z początku XX-wieku. Kartki pocztowe na rewersie zawierają kod, który po zeskanowaniu smartphonem przenosi nas do strony internetowej, gdzie opublikowane są najważniejsze informacje o danej pocztówce! Wydanie folderu z pocztówkami zostało dofinansowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Organizatorzy: Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Druk materiałów reklamowych: Agencja Reklamowa GEOSPACE. Partnerzy: Sołectwa wsi: Kalno, Łażany, Pożarzysko oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Kalinów. Projekt dofinansowano ze środków: Narodowego Instytutu Dziedzictwa w programie „Wspólnie dla dziedzictwa”.