Fundacja Inicjatywa B

Ida- und Marienhütte. Początki żarowskiego przemysłu

Ida- und Marienhütte. Początki żarowskiego przemysłu

Fundacja Inicjatywa B w ramach programu pn.: „Biblioteka Dziedzictwa. Kontynuacje”, który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Dziedzictwa stworzyła tablicę informacyjną poświęconą dawnej działalności przemysłowej w Ida- und Marienhütte. Na planszy, która została zainstalowana przy ul. Zamkowej w Żarowie znajdują się: mapka dawnej osady przemysłowej, która powstała w oparciu o plan sytuacyjnych z 1900 roku, oznaczenia budynków-obiektów i ich ówczesne funkcje, krótka notka historyczna stworzona przez Zbigniewa Malickiego, archiwalne pocztówki z kolekcji „Biblioteki Dziedzictwa” oraz „przewodnik terenowy”, który można pobrać na smartfon skanując umieszczony na tablicy kod QR.

Tablicę mającą na celu przybliżenie informacji o mało znanym wciąż mieszkańcom Żarowa terenie historycznym, na którym powstał i rozwijał się żarowski przemysł z XIX i z początków XX wieku odsłonili Tomasz Nycz z Fundacji Inicjatywa B oraz Leszek Michalak, Burmistrz Miasta i Gminy Żarów.

Prelekcja o początkach żarowskiego przemysłu

Po oficjalnym odsłonięciu tablicy uczestnicy wydarzenia udali się do sali narad Urzędu Miejskiego, do budynku który wchodził w struktury Ida- und Marienhütte na prelekcję, którą w oparciu o prezentację multimedialną poprowadził Zbigniew Malicki. Spotkanie tematyczne poświęcone początkom żarowskiego przemysłu obfitowało w ciekawostki lokalne i dużą dawkę wiadomości historycznych. W ramach spotkania każdy z uczestników otrzymał mapkę z planem sytuacyjnym Ida- und Marienhütte, z którą świadomie można spacerować po dawnym ośrodku przemysłowym, poznając przy tym dawne funkcje istniejących i nieistniejących zabudowań.

Informacje organizacyjne

Organizator: Fundacja Inicjatywa B, Gmina Żarów. Projekt tablicy informacyjnej: Tomasz Nycz. Konsultacje i program: Zbigniew Malicki. Druk tablicy informacyjnej: Agencja Reklamowa Geospace. Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla Dziedzictwa.