Fundacja Inicjatywa B

Budka Nietelefoniczna – Szkolne korytarze
Edycja 2

CZYLI SZKOLNE KORYTARZE

Budka nietelefoniczna to czasowa instalacja dźwiękowa w przestrzeni publicznej Świdnicy. Tytułowa „Budka nietelefoniczna” to odświeżona i zaaranżowana budka, w której aparat telefoniczny nie służy do dzwonienia. Można się natomiast oddać poezji płynącej ze słuchawki , czytanej przez lektora. Są to utwory rodzimych twórców ze Świdnicy i Dolnego Śląska. Budka jest instalacją mobilną, pojawia się czasowo w różnych punktach miasta... Po pierwszej edycji, która finansowana była przez Urząd Miasta i Gminy Świdnica, przychodzi czas na drugą odsłonę instalacji, która zdobyła uznanie Literackiego budżetu obywatelskiego Dolnego Śląska…

Drugi raz można posłuchać wierszy

Na szkolnych korytarzach

W drugiej edycji projektu budka ruszy w trasę po świdnickich szkołach średnich, wciągając uczniów w żywą interakcję z utworami poetyckimi. Budka będzie przewożona kolejno do trzech świdnickich szkół średnich: Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy, II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy oraz III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, gdzie odbędzie się wernisaż oraz spotkanie autorskie z jednym z autorów, którego twórczość została opublikowana w czasowej instalacji.

.01

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy

Wernisaż rozpocznie się 28 listopada od spotkania autorskiego, które odbędzie się o godz.: 13:30. Wystawa potrwa do 5 grudnia.

.02

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Wernisaż rozpocznie się 5 grudnia od spotkania autorskiego, które odbędzie się o godz.: 13:30. Wystawa potrwa do 12 grudnia.

.03

III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Wernisaż rozpocznie się 12 grudnia od spotkania autorskiego, które odbędzie się o godz.: 13:30. Wystawa potrwa do 16 grudnia.

Chcesz posłuchać

Wiersze z Budki ?

„Budka nietelefoniczna”, to muzyczna instalacja, w której słowo płynie prosto ze słuchawki niedzwoniącego aparatu telefonicznego. Słuchacz, ograniczony surową strukturą budki, zostawia codzienność za sobą i oddaje się poezji. Pierwsza koncepcja zakłada promocję lokalnej literatury oraz jej twórców, dlatego też pragniemy podziękować autorom wierszy, które zakwalifikowały się do Naszego projektu
Projekt współfinansowany jest ze środków

Literackiego budżetu obywatelskiego Dolnego Śląska.

Projekt 2 edycja „Budka nietelefoniczna” jest współfinansowany ze środków Literackiego budżetu obywatelskiego Dolnego Śląska. Realizatorem projektu na terenie świdnickich szkół jest Fundacja Inicjatywa B. Każdorazowo podczas wernisażu budki na korytarzach szkół średnich, odbędzie się spotkanie autorskie, którego bohaterem będzie jeden z autorów wierszy wykorzystanych w naszej instalacji – Paweł Buczma. Podczas spotkania, trwającego 45 min. odbędzie się krótki wykład na temat możliwości prezentacji własnych utworów poetyckich (nie tylko w formie druku, sztuk wideo, ale także w przestrzeni miejskiej; w postaci poezji na chodniku, murali, happeningów, performanców, instalacji artystycznych). Kolejnym punktem programu będzie czytanie performatywne utworów literackich, które zostały opublikowane w Budce nietelefonicznej.
Fotografie z realizacji

Budki Nietelefoniczna w szkołach średnich!

Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy. W spotkaniu autorskim, które odbyło się 28 listopada 2016 roku, wzięło udział 22 osoby. Z Budki nietelefonicznej wg danych szkoły, podczas 5 dniowego wernisażu skorzystało ok 170 osób. II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. W spotkaniu autorskim, które odbyło się 5 grudnia 2016 roku, wzięło udział ok. 25 osób. Z Budki nietelefonicznej wg danych szkoły, podczas 5 dniowego wernisażu skorzystało ok 150-200 osób. III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. W spotkaniu autorskim, które odbyło się 12 grudnia 2016 roku, wzięło udział ok. 25 osób. Z Budki nietelefonicznej wg danych szkoły, podczas 5 dniowego wernisażu skorzystało ok. 170 osób.
Skontaktuj się

BUDKA NIETELEFONICZNA U CIEBIE W MIEŚCIE ?

Jeżeli chcesz zaprosić „Budkę nietelefoniczną” do swojego miasta, jeżeli chcesz zrealizować własną koncepcję outdoorową za pomocą Naszej instalacji, skontaktuj się z Nami!

kontakt@inicjatywab.pl

+48 781 041 989