Fundacja Inicjatywa B

Park 51. Kontynuacje
Zrealizowano w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PARK51. Kontynuacje

„PARK51. Kontynuacje” to następny etap autorskich działań edukacyjnych Fundacji Inicjatywa B, który poświęcony jest zabytkowej zieleni gminy Żarów. Ideą projektu jest kształtowanie tożsamości regionalnej, promocja jednego z najważniejszych zabytków Gminy Żarów: kolekcjonerskiego parku, którego początki sięgają pierwszej połowy lat sześćdziesiątych XIX w. i innych przypałacowych ogrodów znajdujących się w Łażanach, Mrowinach, Siedlimowicach oraz we Wierzbnej.

Kontynuacje

Drukowany / Wersja elektroniczna

Intuicyjny przewodnik po Parku Miejskim w Żarowie

W ramach projektu „PARK51. Kontynuacje” powstał „Intuicyjny przewodnik po Parku Miejskim w Żarowie”, który wydany został w formie składanej mapy zawierającej aktualną na 2022 rok topografię parku uwzględniającą kolekcję drzew oraz inne merytoryczne wiadomości, pozwalające zainteresowanym osobom pójść na spacer do żarowskiego parku i zostać w nim nieco dłużej niż zwykle.

.01

Premiera Intuicyjnego przewodnika po Parku Miejskim w Żarowie

9 lipca 2022 – 16.00

INTUICYJNY PRZEWODNIK PO PARKU MIEJSKIM W ŻAROWIE

Do stworzenia przewodnika wykorzystano informacje historyczne opracowane przez Zbigniewa Malickiego, wiadomości o drzewostanie żarowskiego parku przygotowane przez Roberta Sobolewskiego oraz materiałów archiwalnych pochodzących z projektów: Biblioteka Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej oraz Cyfrowego Archiwum Ziemi Żarowskiej.„Intuicyjny przewodnik po Parku Miejskim w Żarowie” został wydany w formie składanej mapy zawierającej następujące elementy:

Trasa audialna

Ścieżka dźwiękowa w żarowskim parku

W ramach projektu „PARK51. Kontynuacje” została zaprojektowana ścieżka dźwiękowa uwzględniającą 12 wybranych (wymienionych poniżej). Drzewostan biorący udział w trasie audialnej można odszukać posiłkując się „Przewodnikiem”. Podczas samodzielnych spacerów po ścieżkach parkowych (i nie tylko) można odsłuchać edukacyjnych nagrań audio, które zostały „osadzone” na zaprojektowanych wcześniej tabliczkach posiadających kody QR.

.02

Otwarcie scieżki dźwiękowej w żarowskim parku

9 lipca 2022 – 16.00

JAK KORZYSTAĆ ZE ŚCIEŻKI DŹWIĘKOWEJ?

Pliki dźwiękowe ukryte w kodach QR, które znajdują się na tabliczkach dźwiękowych zostały nagrane w warunkach studyjnych. Głosu na potrzebę projektu użyczył Adrian Pawełko.

Jeśli nie masz możliwości odwiedzić żarowskiego parku, kliknij po prawej stronie w wybrane drzewo i odsłuchaj nagrań lektorskich, jednak polecamy spacer i bliski kontakt z żarowską przyrodą w celu poznania 12 drzew i odsłuchania narracji. Kody QR można skanować standardową aplikacją dostępną bezpłatnie w Google Play lub App Store.

Wernisaż wystawy

Plenerowa edukacja na 10 planszach

Wernisaż plenerowej wystawy projektowej składał się z 10 plansz przedstawiających: kontekst historyczny, przedwojenne widoki parku w latach jego świetności, niepublikowane nigdzie fotografie parku z lat 20-30 XX wieku, zdjęcia archiwalne z 1987 roku, przedwojenne i powojenne „spotkania” społeczności lokalnej w parku, cyfrowy zielnik unaoczniający wybrane: liście, owoce, kwiatostany i szyszki pochodzące z drzew żarowskiego „arboretum”, korę najciekawszych drzew, współczesne fotografie autorstwa mieszkańców Gminy Żarów oraz mapę parku z opisanym drzewostanem. Wystawę stworzyli: Tomasz Nycz, Robert Sobolewski oraz Zbigniew Malicki.

.03

Wernisaż wystawy plenerowej

13 sierpnia 2022 – 19.30

POSŁUCHAJ PARKU INACZEJ…

W przestrzeni żarowskiego parku ustawiono zewnętrzny system ekspozycyjny składający się z 10 plansz o wymiarach 100 cm x 130 cm. Wspomniane plansze powstały we współpracy z Dendrologią Sobolewski oraz Zbigniewem Malickim w oparciu o zbiory własne fundacji oraz materiały archiwalne pochodzące z Biblioteki Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej.

Plenerowa wystawa składa się z: zarysu historycznego (powstanie parku, wspomnienia, osobowości), najwspanialszych lat parku (zdigitalizowane pocztówki pochodzące z początku XX wieku), fotografii parku z lat 20-30 XX wieku (niepublikowane dotąd widoki z przestrzeni parku), fotografii parku z lat 80. XX wieku (zdjęcia pochodzące z ewidencji konserwatorskiej), przed i powojennych spotkań w parku (funkcja parku jako miejsce spotkań dla społeczności lokalnej), wybranych liści z parku w Żarowie (prezentacja najciekawszych liści w formie cyfrowego zielnika), kory wybranych drzew (unaocznienie różnorodności kory drzew parkowych), szyszki, owoce i kwiatostany (prezentacja fotograficzna), współczesne zdjęcia parku (fotografie mieszkańców Żarowa unaoczniające park w różnych porach roku, w różnych perspektywach) oraz mapę parku z drzewostanem (mapa topograficzna z listą drzew).

Aby poznać lokalne dziedzictwo

Spacer dendrologiczny po żarowskim parku

Rzecz traktująca park i jego kolekcję drzew w sposób profesjonalny i empiryczny. Podczas oprowadzania uczestnicy wydarzenie poznali starodrzew i jego rolę w kompozycji historycznego założenia. Spacer poprowadził mgr inż. Robert Sobolewski. Podczas spaceru do wiadomości publicznej podano informacje dot. nowo-odkrytych gatunków drzew rosnących w parku tj. Jarząb szerokolistny oraz Głogi odgiętodziałkowe.

.04

Spacery dendrologiczne po parkach Gminy Żarów

13 sierpnia 2022 – 20.00

Wizualizacje i dźwięk

Słuchowisko audio-wiazualne o parku

Dariusz Miziarski wykorzystując zarejestrowane wcześniej „odgłosy parku” (dźwięki otoczenia nagrywane w trzech cyklach) oraz nagrania lektorskie (narracje o żarowskim drzewostanie) zaprezentował muzyczny live act, który został okraszony światłem i obrazem.

.05

Słuchowisko audio-wizualne

13 sierpnia 2022 – 21.00

POSŁUCHAJ PARKU TROCHĘ INACZEJ…

Nagrania powstały w ramach interdyscyplinarnego projektu pn. „PARK51. Kontynuacje” i zostały zaprezentowane  jako integralna część słuchowiska audio-wizualnego w żarowskim Parku Miejskim wykonanego przez Dariusza Miziarskiego.

PARK51. Kontynuacje

Filmy edukacyjne

Zobacz filmy edukacyjne z udziałem dendrologa, które przedstawią wybrane drzewa Parku Miejskiego w Żarowie w formie przystępnej narracji wizualnej.