Fundacja Inicjatywa B

Edycja 1

Pierwszy
Different Point of View

Prelekcja
O filmie

[…] Marcin Koszałka plastycznie przedstawia obraz szpitala, widoczek agonii, w których porusza aspekt pamięci i jej problemy. Na samym wstępie, należałoby wytłumaczyć czym jest kłopotliwa dla nas pamięć. Otóż, to dynamiczny proces zapamiętywania, zapominania i przypominania, który tworzy naszą tożsamość stanowiącą medium pomiędzy przeszłością, a przyszłością. Pamięć jest fundamentem tożsamości, która przechowuje doświadczenia, ale także ukierunkowuje nas w przyszłym życiu. Koszałka w obserwowaniu swoich bohaterów przedstawia ich życie jako drogę, jako podróż, która nie kończy się tylko na dotarciu w pewne (określone, czy nieokreślone ?), ale własne miejsce…

Projekcja filmu
w GCKiS

Film dokumentalny, sam proces jego tworzenia staje się wymuszoną interakcją, okazją do szczerej rozmowy. W tym przypadku możemy mówić o zdolności wejścia widza, na drodze empatii, w sferę intymną naszych bohaterów. Za pomocą podstawowych, jednak bardzo plastycznych zabiegów, Marcin Koszałka przedstawia bohaterów, których nie tylko słowa, ale i całą komunikację niewerbalną, jesteśmy w stanie interpretować i analizować. Za pomocą „kadru w kadrze” w myśl gadamerowskiej „Aktualności piękna”, Koszałka estetyzuje obraz agonii za pomocą ekspozycji ramy obrazu, skłaniając widza do kontemplacji, aczkolwiek zabieg ten, jest tylko mylnym tropem, w którym śmierć posiada swój wydźwięk.

Dyskusja
Dotycząca filmu

[…] Śmierć, w filmie Marcina Koszałki staje się przedmiotem rozważań oraz refleksji głównej bohaterki, Małgorzaty, która z jednej strony ją usilnie estetyzuje, z drugiej jednak spycha na dalszy plan naznaczając frywolność, moc oraz piękno młodości, swoistego obiektu kultu: – siostra Koszałki boi się umierania, jednak tłumacząc swoją postawę ją waloryzuje. Twierdzi, iż ludzi powinno się żegnać w towarzystwie rzeczy, artefaktów dla nich najważniejszych, nawiązujących do istotnych momentów ich życia. Wspomina, że w dniu pogrzebu, była bardzo zadowolona widząc swego ojca ubranego w garnitur, w którym przystępował do sakramentu małżeństwa, uważa, że wyglądał w nim fantastycznie, wyglądał jakby spał.

Repertuar

Film Marcina Koszałki

Ucieknijmy od niej

„Ucieknijmy od Niej” to kontynuacja jednych z najgłośniejszych projektów dokumentalnych Marcina Koszałki – „Takiego pięknego syna urodziłam” oraz „Jakoś to będzie”, w których to bohaterami były matka i żona. W przypadku „Ucieknijmy od Niej” reżyser sugestywnie, a wręcz subiektywnie stara się poprzez własne, rodzinne relacje odnieść się do śmierci, przemijania, swoistej efemeryczności, która nie minie każdego z nas. W swoim filmie, Koszałka dokonuje zabiegu zestawienia: obsesji kultu młodości i próby odepchnięcia na drugi plan rozmyślań o śmierci, której obawia się siostra filmowca – Małgorzata. W „Ucieknijmy od Niej”, nie brakuje także pewnego rodzaju konfrontacji pozbawionej bezpośredniego wartościowania czy komentarza. Tym razem, porównuje on sceny z udziałem swojej siostry oraz obraz szpitalnej agonii, w której to nie brakuje śmierci, której nadaje pewnego rodzaju formę.

Different Point of View

Pierwsze spotkanie z OKIEM!

Realizacja pierwszej edycji projektu „Different Point of View” miała miejsce 03.03.2012 r., o godz. 17:00, w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie (kawiarnia Qltura Cafe: Żarów, ul. Piastowska 10A). Organizatorem przedsięwzięcia był – Tomasz Nycz. Patronat nad wydarzeniem objęli: HBO Polska (udostępnienie licencji filmowej).
Different Point of View

O projekcie kilka słów...

Celem projektu „Different Point of View” jest budowanie świadomości artystyczno-estetycznej poprzez środek wizualny jakimi są: film dokumentalny, film fabularny oraz animacja. Subiektywne spojrzenie na świat twórców szeroko pojętego filmu odbije się na społeczeństwie, lokalnej wspólnocie, w postaci ambitnego kina. Projekt „Different Point of View” organizowany jest przez Tomasza Nycza (Dziś Fundację Inicjatywa B) ! Podczas pierwszej edycji projektu „Different Point of View – Inny Punkt Widzenia”, uczestnicy przedsięwzięcia zagłębili się w charakter twórczości Marcina Koszałki. Tematyka projektu oscylowała wokół silnych, często subiektywnych emocji, ustosunkowaniu się do śmierci – przemijania ludzkiego życia i swoistej efemeryczności oraz rodzinie. W ramach spotkania wyświetlony został film wyprodukowany przez HBO Polska, pt. „Ucieknijmy od niej” autorstwa Marcina Koszałki.

Można śmiało stwierdzić, iż film dokumentalny dysponuje szeroką gamą kategorii, opisujących formy ekspresji, które w tej dziedzinie twórczości mają na celu unaocznienie faktów i informacji, reprezentujących specyficzne mechanizmy warunkujące mentalność, sposób bycia oraz egzystencję człowieka. Dokument jest subiektywnym spojrzeniem, krytycznym okiem patrzącym na przestrzeń, która konstruuje wybory jednostki, ale także całych społeczeństw. Mówiąc o dokumencie nie zależy nam, na pokazaniu czystej estetyki, czy artyzmu, ale na unaocznieniu szczerości i uniwersalizmu przekazu…