Fundacja Inicjatywa B

Żarowski Wolontariat

Co zrobić aby dołączyć do „Żarowskiego Wolontariatu”?

Fundacja Inicjatywa B zaprasza osoby powyżej 13 roku życia do udziału w lokalnym programie wolontarystycznym realizowanym w ramach „Żarowskiej Strefy NGO”. Działania z udziałem wolontariuszy mają charakter czasowy i polegają na dobrowolnej, bezpłatnej i świadomej pracy na rzecz projektów, których organizatorem jest Fundacja Inicjatywa B.

Aby zostać Wolontariuszem/Wolontariuszką i móc budować wydarzenia ważne dla lokalnej społeczności, wystarczy wypełnić i wysłać zgłoszenie on-line.

Do udziału w „Żarowskim Wolontariacie” zachęcamy osoby komunikatywne, punktualne i samodzielne. Chętnie nawiązujemy współpracę z młodzieżą oraz osobami dorosłymi, które chcą budować lokalną kulturę!

1
Na czym polega praca Wolontariusza?

W ramach „Żarowskiego Wolontariatu” weźmiesz udział w przygotowaniu i realizacji projektów, których organizatorem jest Fundacja Inicjatywa B. Zakres działań i obowiązków przedstawiany jest przez koordynatora programu przed rozpoczęciem pracy wolontariuszy.

2
Kiedy i gdzie pracują Wolontariusze?

Wolontariusze pomagają według obustronnie ustalonego harmonogramu. Szczegółowe zasady określone zostają w „Porozumieniu wolontarystycznym” zawieranym pomiędzy Wolontariuszem lub/i opiekunem prawnym, a Fundacją Inicjatywa B.

3
Jakie korzyści płyną z działań wolontarystycznych?

Wolontariat w strukturach Fundacji Inicjatywa B to praca w dynamicznym zespole, która daje możliwość zapoznania się z merytoryczną i techniczną stroną organizacji różnych wydarzeń na terenie gminy Żarów.

4
Podczas działań wolontarystycznych zapewniamy:

Każdy uczestnik „Żarowskiego Wolontariatu” wyposażony jest w identyfikator ze smyczą oraz w pakiet materiałów informacyjnych dot. wydarzenia. W ramach działań wolontarystycznych istnieje możliwość otrzymania posiłku oraz zwrotu kosztów dojazdu do miejsca realizacji wydarzenia.

5
Wolontariusze otrzymują certyfikaty i referencje!

Wolontariusze po zakończonej pracy otrzymują certyfikat i referencje będące zaświadczeniem o udziale w działaniach projektowych. Dokumenty zostaną dostarczone do osoby zainteresowanej najpóźniej miesiąc po zakończeniu wolontariatu.

Sprawdź swoją dyspozycyjność i zgłoś się na najbliższe wydarzenie, które planujemy zorganizować z udziałem Wolontariuszy. Jeśli masz pytania, zachęcamy do kontakt za pomocą formularza kontaktowego.