Fundacja Inicjatywa B

Żarowska Strefa Wystawiennicza

Praca w „Dolnośląskich Zakładach Chemicznych 'Organika’ w Żarowie”

Wystawa o nieistniejącej już fabryce składa się z: archiwalnych fotografii, przedstawionych w kilku działach tematycznych tj. „Czyn społeczny”, „Chór Cantata”, „HDK przy Organice”, „Zakładowe Oddziały Samoobrony”, „Dzień Kobiet”, „Silesianie”, elementów interaktywnych tj. kody QR, „Plan sytuacyjny DZCH”, służący do zmapowania miejsc pracy byłych pracowników, „Wspomnień”, które pisane przez gości wernisażu rozbudowywały tę cześć ekspozycji, multimediów, pamiątek mieszkańców Żarowa oraz eksponatów z Regału Pamięci.

Wystawę o DZCH można zwiedzać w czwartki i niedziele do 28. lutego br. w godz. 17.00-20.00 w Żarowskiej Strefie Wystawienniczej (ul. Armii Krajowej 22, Żarów).

Życie codzienne za czasów PRL w Żarowie

Wystawa nacechowana lokalnymi akcentami składała się: archiwalnych fotografii (pochodzących ze zbiorów Biblioteki Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej, Cyfrowego Archiwum Ziemi Żarowskiej oraz Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy), elementów multimedialnych (prezentowanych na monitorze, tabletach, telefonie „Bratek” oraz radioodbiorniku UNITRA „Klawesyn”), archiwaliów (oryginalnych dokumentów) oraz przedmiotów (charakterystycznych dla czasów PRL; udostępnionych przez mieszkańców Żarowa).

Wystawę o PRL w Żarowie można zwiedzać w czwartki i niedziele do 30. kwietnia br. w godz. 17.00-20.00 w Żarowskiej Strefie Wystawienniczej (ul. Armii Krajowej 22, Żarów).

Żarowska Strefa Wystawiennicza prezentuje repertuar wystaw tematycznych na rok 2023.

1
Praca w Dolnośląskich Zakładach Chemicznych ``Organika`` w Żarowie

14.01-28.02.2023 – Wernisaż archiwaliów, fotografii oraz wspomnień związanych z pracą w DZCH ma na celu unaocznienie relacji ogólnoludzkich i wykształconych w obrębie fabryki podsystemów, a także chwilowe odtworzenie wspólnoty byłych pracowników „Organiki”, których zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy.

2
Życie codzienne w PRL w Żarowie

18.03-30.04.2023 – Wernisaż fotografii, archiwaliów i gadżetów przedstawiających codzienne sytuacje, wydarzenia kulturalne, polityczne oraz „zakładowe” mieszkańców Żarowa za czasów „Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”. Krytykujecie PRL, czy wrócilibyście do tych czasów? = Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy.

3
Babic żarowskim fotografem był

13.05-30.06.2023 – Wernisaż-happening w ramach którego zaprezentujemy wybrane fotografie mieszkańców Żarowa, którzy pozowali do zdjęć z konikiem Józefa Babica w zakładzie fotograficznym oraz w przestrzeni miasta.

4
C. Kulmiz. Wernisaż postaci i działalności

15.07-31.08.2023 – Nietuzinkowa postać żarowskiej historii zostanie przedstawiona za pomocą fotografii oraz archiwaliów w kontekście inwestycji przemysłowych i społecznych, które odmieniły przedwojenny Żarów i wpłynęły na dzisiejsze postrzeganie miasta.

5
Przed i powojenna działalność sportowa w Żarowie

16.09-31.10.2023 – Od „Żarowskiego Towarzystwa Gimnastycznego” i niemieckich zwyczajów sportowych na terenie przedwojennego Żarowa po „zakładowe” kluby piłkarskie, amatorskie mecze siatkówki w centrum miasta i zawody konne na osiedlu Piastów.

6
Wystawa podsumowująca działanie Żarowskiej Strefy Wystawienniczej

18.11-31.12.2023 – Tematyczna próba prezentacji fragmentów zrealizowanych w ramach „Żarowskiej Strefy Wystawienniczej” wystaw, które zostaną okraszone dźwiękiem, obrazem i autorskimi formami animacyjnymi.

Żarowska Strefa Wystawiennicza – Zgłoszenie uczestnictwa w działaniach wolontarystycznych

Fundacja Inicjatywa B zaprasza osoby powyżej 13 roku życia do udziału w programie wolontarystycznym realizowanym w ramach „Żarowskiej Strefy Wystawienniczej”. Działania z udziałem wolontariuszy mają charakter czasowy i polegają na dobrowolnej, bezpłatnej i świadomej pracy na rzecz powyższego projektu.

Aby zostać Wolontariuszem/Wolontariuszką i móc budować wydarzenia ważne dla lokalnej społeczności, wystarczy wypełnić i wysłać zgłoszenie on-line.

Powstanie i prowadzenie „Żarowskiej Strefy Wystawienniczej” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – „Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego” w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.