Fundacja Inicjatywa B

Żarowska Strefa Wystawiennicza

Żarowska Strefa Wystawiennicza – Zgłoszenie uczestnictwa w działaniach wolontarystycznych

Fundacja Inicjatywa B zaprasza osoby powyżej 13 roku życia do udziału w programie wolontarystycznym realizowanym w ramach „Żarowskiej Strefy Wystawienniczej”. Działania z udziałem wolontariuszy mają charakter czasowy i polegają na dobrowolnej, bezpłatnej i świadomej pracy na rzecz powyższego projektu.

Aby zostać Wolontariuszem/Wolontariuszką i móc budować wydarzenia ważne dla lokalnej społeczności, wystarczy wypełnić i wysłać zgłoszenie on-line.

Żarowska Strefa Wystawiennicza prezentuje repertuar wystaw tematycznych na rok 2023.

1
Praca w Dolnośląskich Zakładach Chemicznych ``Organika`` w Żarowie

14.01-28.02.2023 – Wernisaż archiwaliów, fotografii oraz wspomnień związanych z pracą w DZCH ma na celu unaocznienie relacji ogólnoludzkich i wykształconych w obrębie fabryki podsystemów, a także chwilowe odtworzenie wspólnoty byłych pracowników „Organiki”, których zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy.

2
Życie codzienne w PRL w Żarowie

18.03-30.04.2023 – Wernisaż fotografii, archiwaliów i gadżetów przedstawiających codzienne sytuacje, wydarzenia kulturalne, polityczne oraz „zakładowe” mieszkańców Żarowa za czasów „Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”. Krytykujecie PRL, czy wrócilibyście do tych czasów? = Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy.

3
Babic żarowskim fotografem był

13.05-30.06.2023 – Wernisaż-happening w ramach którego zaprezentujemy wybrane fotografie mieszkańców Żarowa, którzy pozowali do zdjęć z konikiem Józefa Babica w zakładzie fotograficznym oraz w przestrzeni miasta.

4
C. Kulmiz. Wernisaż postaci i działalności

15.07-31.08.2023 – Nietuzinkowa postać żarowskiej historii zostanie przedstawiona za pomocą fotografii oraz archiwaliów w kontekście inwestycji przemysłowych i społecznych, które odmieniły przedwojenny Żarów i wpłynęły na dzisiejsze postrzeganie miasta.

5
Przed i powojenna działalność sportowa w Żarowie

16.09-31.10.2023 – Od „Żarowskiego Towarzystwa Gimnastycznego” i niemieckich zwyczajów sportowych na terenie przedwojennego Żarowa po „zakładowe” kluby piłkarskie, amatorskie mecze siatkówki w centrum miasta i zawody konne na osiedlu Piastów.

6
Wystawa podsumowująca działanie Żarowskiej Strefy Wystawienniczej

18.11-31.12.2023 – Tematyczna próba prezentacji fragmentów zrealizowanych w ramach „Żarowskiej Strefy Wystawienniczej” wystaw, które zostaną okraszone dźwiękiem, obrazem i autorskimi formami animacyjnymi.

Powstanie i prowadzenie „Żarowskiej Strefy Wystawienniczej” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw ObywatelskichNOWEFIO na lata 2021-2030.