Rekrutacja wolontariuszy do Żarowskiej Strefy Wystawienniczej w Żarowie

Rekrutacja wolontariuszy do Żarowskiej Strefy Wystawienniczej w Żarowie

Fundacja Inicjatywa B zaprasza osoby powyżej 13 roku życia do udziału w programie wolontarystycznym realizowanym w ramach „Żarowskiej Strefy Wystawienniczej”, której realizacja i prowadzenie zostały sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Działania wolontarystyczne zostały podzielone na dwie części. Pierwsza dot. lekkich prac remontowych pomieszczenia „Żarowskiej Strefy Wystawienniczej (realizacja październik-listopad 2022), druga zaś poświęcona będzie tworzeniu i obsłudze wystaw czasowych, których terminy i tematy podajemy poniżej:

  1. Praca w Dolnośląskich Zakładach Chemicznych „Organika” w Żarowie” – 14.01-28.02.2023
  2. Życie codzienne w PRL w Żarowie” – 18.03-30.04.2023
  3. Babic żarowskim fotografem był” – 13.05-30.06.2023
  4. C. Kulmiz. Wernisaż postaci i działalności” – 15.07-31.08.2023
  5. Przed i powojenna działalność sportowa w Żarowie” – 16.09-31.10.2023
  6. Wystawa podsumowująca działanie Żarowskiej Strefy Wystawienniczej” – 18.11-31.12.2023

Do zadań wolontariuszy należeć będzie: wykonanie lekkich prac remontowych związanych z dostosowaniem pomieszczenia pod działalność „Żarowskiej Strefy Wystawienniczej”, które prowadzone będą w roku 2022, montaż i demontaż wystaw tematycznych oraz obsługę wystaw (podczas wernisaży oraz w dniach i godzinach funkcjonowania ŻSW tj. czwartki i niedzielę w godzinach 17.00-20.00) w roku 2023. Zakres i szczegóły prac wolontariuszy będzie określało w sposób szczegółowy „Porozumienie wolontarystyczne”. Wszystkie działania wolontariuszy będą realizowane w Żarowie.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany wolontariatem w projekcie: „Żarowska Strefa Wystawiennicza”, chcesz poznać specyfikę pracy w NGO, zdobyć doświadczenie związane z organizacją wystaw, otrzymać referencję oraz certyfikat oraz spędzić miło i pożytecznie czas w Fundacji Inicjatywa B prześlij zgłoszenie uczestnictwa!

Aby wziąć udział w działaniach wolontarystycznych w ramach projektu: „Żarowska Strefa Wystawiennicza” należy wysłać swoje zgłoszenie poprzez formularz dostępny na: https://bit.ly/3rFomCi

Fundacja Inicjatywa B informuje, że wolontariuszom przysługują następujące świadczenia: identyfikator ze smyczą, koszulka i torba projektowa, pakiet materiałów informacyjnych, posiłki, możliwość uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach realizowanych w ramach projektu ŻSW, ubezpieczenie oraz imienne zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające udział w działaniach wolontarystycznych.

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych jest Fundacja Inicjatywa B, ul. Armii Krajowej 2/1, 58-130 Żarów. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z przeprowadzeniem zadań realizowanych przez Fundację Inicjatywa B. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działaniami projektu: „Żarowska Strefa Wystawiennicza” i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. Dane osobowe umieszczane będą na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz na stronie internetowej: www.inicjatywab.pl, które znajdują się na serwerach umieszczonych poza granicami Unii Europejskiej. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie a ich podanie ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie można także wycofać zgodę na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

Informacje organizacyjne: Organizator: Fundacja Inicjatywa B, Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiegow ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw ObywatelskichNOWEFIO na lata 2021-2030.

Share on
Dodaj komentarz