Fundacja Inicjatywa B

Wernisaż „Życie codzienne za czasów PRL w Żarowie”

Wernisaż „Życie codzienne za czasów PRL w Żarowie”

Wernisaż fotografii, archiwaliów i przedmiotów przedstawiających: codzienne sytuacje, wydarzenia kulturalne, polityczne oraz „zakładowe” mieszkańców Żarowa z czasów „Polski Rzeczpospolitej Ludowej” odbył się 18 marca 2023 roku w Żarowskiej Strefy Wystawienniczej.

Wystawa nacechowana lokalnymi akcentami składała się: archiwalnych fotografii (pochodzących ze zbiorów Biblioteki Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej, Cyfrowego Archiwum Ziemi Żarowskiej oraz Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy), elementów multimedialnych (prezentowanych na monitorze, tabletach, telefonie „Bratek” oraz radioodbiorniku UNITRA „Klawesyn”), archiwaliów (oryginalnych dokumentów) oraz przedmiotów (charakterystycznych dla czasów PRL; udostępnionych przez mieszkańców Żarowa).

W organizację wernisażu i obsługę wystawy zaangażowane były Agencja Reklamowa Geospace, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz grupa wolontariuszy, składająca się z osób dorosłych i młodzieży szkolnej, która zajmie się również „żarowską galerią” w godzinach jej funkcjonowania tj. w czwartki i niedziele do 30. kwietnia br. w godz. 17.00-20.00.

Podczas wernisażu wzięło udział kilkadziesiąt osób. O całej frekwencji wystawy „Życie codzienne za czasów PRL w Żarowie”, poinformujemy po zakończonej wystawie.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne: Organizator: Fundacja Inicjatywa B, Kurator wystawy: Tomasz Nycz, Sfinansowano ze środków: Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Wsparcie merytoryczne: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Realizacja materiałów organizacyjnych: Agencja Reklamowa Geospace. Współpraca: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.