Fundacja Inicjatywa B

Wernisaż „Babic – żarowskim fotografem był”

Wernisaż „Babic – żarowskim fotografem był”

„Babic – żarowskim fotografem był” to tytuł kolejnej wystawy, która powstała w Żarowskiej Strefie Wystawienniczej. W ramach wystawy zaprezentowany został przekrój fotografii (w różnych formatach) pochodzących głównie z Cyfrowego Archiwum Ziemi Żarowskiej. Na wyselekcjonowanych materiałach wizualnych znaleźli się mieszkańcy Żarowa pozujący do zdjęć z konikiem Józefa Babica w zakładzie fotograficznym i w przestrzeni miasta oraz inne zdjęcia autorstwa żarowskiego fotografika.

Poza fotografiami w Żarowskiej Strefie Wystawienniczej zaprezentowano wspomnienia (cytaty w różnej formie), multimedia (powstałe w oparciu o sztuczną inteligencję i materiały archiwalne) oraz fotograficzne przedmioty (nawiązujące do ciemni fotograficznej J. Babica). Podczas „wystawowego happeningu” odbyły się dwie akcje fotograficzne: celem pierwszej była rozbudowa ekspozycji o zdjęcia „z konikiem” wykonane polaroidem uczestnikom wydarzenia, druga miała charakter humorystyczny.

W organizację wernisażu i obsługę wystawy zaangażowane były Agencja Reklamowa Geospace, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz grupa wolontariuszy, składająca się z osób dorosłych i młodzieży szkolnej, która zajmie się również „żarowską galerią” w godzinach jej funkcjonowania tj. w czwartki i niedziele do 30. czerwca br. w godz. 17.00-20.00.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne: Organizator: Fundacja Inicjatywa B, Kuratorzy wystawy: Tomasz Nycz, Maciej Wabik. Sfinansowano ze środków: Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Wsparcie merytoryczne: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Realizacja materiałów organizacyjnych: Agencja Reklamowa Geospace.