Fundacja Inicjatywa B

C. Kulmiz – Wernisaż postaci i działalności

C. Kulmiz – Wernisaż postaci i działalności

15. lipca w Żarowskiej Strefie Wystawienniczej nietuzinkowa postać żarowskiej historii została przedstawiona za pomocą fotografii oraz archiwaliów w kontekście inwestycji przemysłowych i społecznych, które odmieniły przedwojenny Żarów i wpłynęły na dzisiejsze postrzeganie miasta. Na ekspozycji nie zabrakło przedwojennych widoków, dokumentów oraz artefaktów związanych pośrednio i bezpośrednio z Carlem Friedrichem von Kulmizem, który był nie tylko ojcem żarowskiego przemysłu, ale również człowiekiem otwartym na potrzeby ówczesnych mieszkańców miasta.

„C. Kulmiz – Wernisaż postaci i działalności” otworzył Zbigniew Malicki (kurator wystawy), który opowiedział o ekspozycji oraz historii przedwojennego inwestora, który został przybliżony gościom „żarowskiej galerii” za pomocą wyimków pochodzących z książki „Spacer po dawnym Żarowie”, XIX-wiecznych widoków ilustrujących ważniejsze inwestycje i dokonania C. Kulmiza oraz zabiegów artystycznych. W otwarciu wystawy wzięło udział 29 osób.

W organizację wernisażu i obsługę wystawy zaangażowane były Agencja Reklamowa Geospace, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz grupa wolontariuszy, składająca się z osób dorosłych i młodzieży szkolnej, która zajmie się również „żarowską galerią” w godzinach jej funkcjonowania tj. w czwartki i niedziele do 31. sierpnia br. w godz. 17.00-20.00.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne: Organizator: Fundacja Inicjatywa B, Kuratorzy wystawy: Tomasz Nycz, Maciej Wabik. Sfinansowano ze środków: Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Wsparcie merytoryczne: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Realizacja materiałów organizacyjnych: Agencja Reklamowa Geospace. Wsparcie programowe: Browar Łażany.