Fundacja Inicjatywa B

Intuicyjny przewodnik i ścieżka dźwiękowa dla żarowskiego parku

Intuicyjny przewodnik i ścieżka dźwiękowa dla żarowskiego parku

Fundacja Inicjatywa B zaprezentowała pierwszy efekt długofalowej pracy projektowej, której celem jest pobudzenie szeroko rozumianego ruchu turystycznego, umacnianie tożsamości regionalnej oraz promocja jednego z najważniejszych zabytków w gminie Żarów – Parku Miejskiego.

W ramach projektu „PARK51. Kontynuacje” powstał „Intuicyjny przewodnik po Parku Miejskim w Żarowie”, który został wydany w formie składanej mapy zawierającej aktualną na 2022 rok; topografię parku uwzględniającą historyczną zieleń oraz inne merytoryczne wiadomości, pozwalające zainteresowanym osobom pójść na spacer do żarowskiego parku i zostać w nim nieco dłużej niż zwykle.

Podczas sobotniego wydarzenia została otwarta trasa audialna uwzględniająca 12 wybranych drzew, które późniejsi odbiorcy projektu mogą poznać skanując kod QR umieszczony na zaprojektowanych tabliczkach. Otwarcie ścieżki dźwiękowej przybrało formę spaceru, podczas którego prezentacyjnie wyemitowano wszystkie nagrania lektorskie. Podcasty budujące ścieżkę dźwiękową, zarejestrowane w warunkach studyjnych będą dostępne 24h/dobę w żarowskim parku oraz na stronie www projektu.

Panel tematyczny

Aby unaocznić uczestnikom wydarzenia znaczenie Parku Miejskiego dla gminy Żarów zaprezentowano panel tematyczny składający się z: kontekstu historycznego, który przedstawił Zbigniew Malicki, krótkiego omówienia drzewostanu przygotowanego przez Dendrologię Sobolewski oraz wystąpienia Agnieszki Gołuch z Urzędu Miejskiego w Żarowie, która opowiedziała o zbliżającej się rewitalizacji parku.

Informacje organizacyjne

Projekt został zrealizowany w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które otrzymał Tomasz Nycz. Organizator: Fundacja Inicjatywa B. Partnerzy: Dendrologia Sobolewski, Agencja Reklamowa Geospace oraz Gmina Żarów. Patronat medialny: Swidnica24.pl, Doba.pl oraz Radio Sudety 24.