Fundacja Inicjatywa B

Powstał drugi Regał pamięci

Powstał drugi Regał pamięci

Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl w ramach projektu z zakresu edukacji historycznej: „Biblioteka Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów”, stworzyli kolejny Regał pamięci. Działania związane z wdrożeniem drugiej w Polsce tego typu instalacji, zostały dofinansowane Przez Muzeum Historii Polski w programie „Patriotyzm Jutra”.

Żarowska instalacja, która znajduje się w Bibliotece Publicznej od 2017 roku, zakłada aktywność polegającą na wyszukiwaniu, pozyskiwaniu, opisywaniu i udostępnianiu materiałów pochodzących z prywatnych archiwów, sklepów kolekcjonerskich, polskich i zagranicznych aukcji internetowych i giełd staroci oraz prezentacje dokumentów archiwalnych.

Drugi w Polsce Regał pamięci

Chcąc rozwijać ideę krzewienia lokalnej historii, organizatorzy projektu stworzyli drugi Regał pamięci w sąsiedniej gminie, w Jaworzynie Śląskiej. Instalacja 29 sierpnia została ustawiona w przestrzeniach Biblioteki Publicznej Samorządowego Ośrodka Kultury. SOKiBP podpisując porozumienie z Fundacją Inicjatywa B, zadeklarował prowadzenie niecodziennego archiwum wg wytycznych przekazanych na szkoleniu dla pracowników tejże instytucji, stając się tym samym samodzielnym Administratorem projektu.

Szkolenie dla Administratora

W szkoleniu prowadzonym przez nasze NGO wzięli udział pracownicy SOKiBP, którzy otrzymali instrukcję tworzenia materiałów opisowych dedykowanych dla pozyskiwanych w przyszłości archiwaliów, wytyczne związane z generowaniem kodów QR oraz pomocne wskazówki poświęcone oprawie-zabezpieczeniu cennych dla regionu dokumentów. Ponadto część szkoleniowa objęła prezentację strony głównej „Biblioteki dziedzictwa” oraz omówienie funkcjonalności Regału pamięci. Organizatorzy zaproponowali SOKiBP organizację cyklicznych spotkań przy Regale, których celem jest promocja zbiorów i edukacja historyczna mieszkańców miasta i gminy Jaworzyna Śląska.

Administrator projektu w Jaworzynie Śląskiej stworzył stronę, pełniącą funkcję portfolio zdigitalizowanych dokumentów. Wszyscy zainteresowani naszym przedsięwzięciem mogą oglądać zbiory jaworzyńskiego Regału w wersji cyfrowej pod adresem: www.historia.sokibp.pl. Wszystkie dokumenty mają być udostępniane na wolnej licencji: CC-BY-NC-SA 3.0 PL.

Informacje organizacyjne

Organizatorzy: Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Administrator: Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej. Projekt został dofinansowany przez: Muzeum Historii Polski w programie „Patriotyzm Jutra„. Więcej na temat Regału pamięci można przeczytać na stronie: www.inicjatywab.pl/biblioteka-dziedzictwa/