Narodowy Instytut Dziedzictwa przyznaje dofinansowanie dla Fundacji Inicjatywa B

Narodowy Instytut Dziedzictwa przyznaje dofinansowanie dla Fundacji Inicjatywa B

Autorski program Fundacji Inicjatywa B pn. „Biblioteka Dziedzictwa. Kontynuacje” otrzymał dofinansowanie w wysokości: 29.900 zł. Dotację przyznał Narodowy Instytut Dziedzictwa w programie „Wspólnie dla Dziedzictwa”. Celem programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

W związku z przyznaniem dotacji, już w październiku w Żarowie będzie można uczestniczyć w następujących działaniach:

  1. „Żarowski Wolontariat” działania wolontarystyczne prowadzone na skwerze im. C. Kulmiza w Żarowie
  2. 225 rocznica budowy mostu żelaznego na Strzegomce organizacja wystawy plenerowej
  3. Archiwalne memory o Żarowie – wydanie lokalnej gry pamięciowej z wydarzeniami towarzyszącymi
  4. Warsztaty digitalizacji dla seniorów tematyczne zajęcia praktyczne
  5. Ida- und Marienhűtte stworzenie tablicy informacyjnej dot. dawnej osady, przeprowadzenie spaceru i prelekcji

Szczegółowe informacje o poszczególnych punktach programu będą publikowane na www.inicjatywab.pl oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez naszą organizację. Program „Biblioteka Dziedzictwa. Kontynuacje” realizowany będzie w październiku 2021 roku.

Share on
Dodaj komentarz