Fundacja Inicjatywa B

225. rocznica budowy mostu żelaznego na Strzegomce

225. rocznica budowy mostu żelaznego na Strzegomce

Fundacja Inicjatywa B w ramach programu pn.: „Biblioteka Dziedzictwa. Kontynuacje”, który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Dziedzictwa stworzyła plenerową wystawę poświęconą 225. rocznicy budowy mostu żelaznego na Strzegomce w Łażanach.

Na skwerze C. Kulmiza w Żarowie 24 października odbył się wernisaż wystawy plenerowej, która jest próbą podsumowania wiedzy o nieistniejącym zabytku techniki. I na Śląsku most żelazny, który od 1796 do 1945 roku łączył dwa brzegi Strzegomki został przedstawiony na publikowanych i niepublikowanych dotąd materiałach tekstowych i wizualnych.

Co znalazło się na wystawie?

Na 10 planszach pojawiły się informacje pochodzące ze stron internetowych: Stowarzyszenia Labiryntarium.pl, Żarowskiej Izby Historycznej oraz od osób prywatnych: Marka Zywera i Zbigniewa Malickiego. Odwiedzając wystawę, która będzie dostępna do końca 2021 roku można dowiedzieć się o: początkach mostów żelaznych, dawnym właścicielu Łażan, uroczystym otwarciu mostu, a także okolicznościach jego zniszczenia. Na wystawie przedstawiono medale będące w znanych nam zbiorach prywatnych mieszkańców gminy Żarów, zdjęcia z wydobycia części mostu z rzeki, archiwalne fotografie, koncepcje ekspozycji mostu oraz podsumowanie współczesnych działań podejmowanych przez lokalne NGO w zakresie upowszechniania wiedzy o nieistniejącym „zabytku”. Podczas wernisażu uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe kartki przedstawiające mało znane zdjęcia archiwalne mostu żelaznego na rzece Strzegomce.

Informacje organizacyjne

Organizator: Fundacja Inicjatywa B, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Projekt wystawy: Tomasz Nycz. Druk plansz: Agencja Reklamowa Geospace. Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla Dziedzictwa.