Wolontariat. Wiosna na Skwerze C. Kulmiza

Wolontariat. Wiosna na Skwerze C. Kulmiza

Fundacja Inicjatywa B zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w działaniach wolontarystycznych pn. „Wiosna na Skwerze C. Kulmiza”. Międzypokoleniowe działania społeczne odbędą się na skwerze im. Carla Kulmiza w Żarowie, który znajduje się przy ul. Krasińskiego. W ramach spotkania zostaną przeprowadzone prace porządkowe i pielęgnacyjne.

Aby wziąć udział w wydarzeniu wolontarystycznym, które zostało zaplanowany na 21 marca o godz. 16.00, należy wypełnić i wysłać ankietę on-line, która znajduje się na stronie: https://bit.ly/49eUTDz

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych jest Fundacja Inicjatywa B, ul. Armii Krajowej 2/1, 58-130 Żarów. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a. RODO, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z przeprowadzeniem zadań realizowanych przez Fundację Inicjatywa B. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działaniami projektu: „Wolontariat. Wiosna na Skwerze C. Kulmiza” i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. Dane osobowe umieszczane będą na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz na stronie internetowej: www.inicjatywab.pl, które znajdują się na serwerach umieszczonych poza granicami Unii Europejskiej. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie a ich podanie ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie można także wycofać zgodę na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

Share on
Dodaj komentarz