Fundacja Inicjatywa B

Odnowiona Skrzynka Poczty Historycznej

Odnowiona Skrzynka Poczty Historycznej

Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl odnowili założoną 14 stycznia 2016 roku Skrzynkę Poczty Historycznej, dzięki której do chwili obecnej wspomniane organizacje pozarządowe z Żarowa pozyskały do Biblioteki Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej, 22. wrzuty składające się z różnym materiałów archiwalnych dot. gminy Żarów.

Kolor Skrzynki Poczty Historycznej już z dużej odległości mówi o jej przeznaczeniu. Brązowa barwa zarezerwowana jest w przestrzeni publicznej dla zabytków, szlaków historycznych, skansenów, muzeów etc., dlatego też biorąc pod uwagę jej charakter postanowiliśmy zakryć czerwony kolor skrzynki nową farbą i okleić poszczególne jej ściany własnymi, odautorskimi materiałami. Za odnowienie naszej instalacji dziękujemy firmie MARTECH, która zajęła się malowaniem proszkowym, natomiast Agencji Reklamowej Geospace, jesteśmy wdzięczni za oklejenie tematyczne bryły skrzynki.

W związku z ponownym pojawieniem się Skrzynki Poczty Historycznej na elewacji budynku przy ul. Armii Krajowej 40, Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarum.pl zachęcają do podzielenia się na rzecz społecznego archiwum rodzinnymi pamiątkami (które zmieszczą się w okienku wrzutowym), które mogą poszerzyć wiedzę o przeszłości Żarowa i okolic.

Co wrzucać? Wszystkie materiały źródłowe tj.: listy, dokumenty, fotografie, rachunki, mapy, kartki pocztowe, gazety, broszury, ulotki oraz inne pamiątki. Po otrzymaniu „wiadomości” organizatorzy projektu zdigitalizują, sfotografują oraz przeanalizują wrzucone przez Państwa dokumenty.

Informacje organizacyjne

Organizator: Fundacja Inicjatywa B, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Wsparcie organizacyjne: Agencja Reklamowa Geospace, MARTECH. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na: www.inicjatywab.pl/skrzynka-poczty-historycznej