Fundacja Inicjatywa B

Wolontariat dla Żarowskiej Strefy Wystawienniczej

Wolontariat dla Żarowskiej Strefy Wystawienniczej

Fundacja Inicjatywa B 23 grudnia 2022 roku zorganizowała kolejne spotkanie informacyjno-organizacyjne, połączone z rejestracją wolontariuszy, którzy biorą i wezmą od stycznia 2023 roku udział w tworzeniu Żarowskiej Strefy Wystawienniczej; projektu, który został sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Podczas spotkań w siedzibie Żarowskiej Strefy Wystawienniczej, która znajduje się przy ul. Armii Krajowej 22 (dawne EKO) w Żarowie, omawiano program wystaw zaplanowanych na rok 2023 oraz działalność regularną galerii. Zapisana wcześniej do działań wolontarystycznych młodzież otrzymała pakiety informacyjne, projektowe torby, koszulki oraz identyfikatory, które sprawią, że „Żarowski Wolontariat” będzie bardziej widoczny.

Wspomniani wyżej wolontariusze wezmą udział w tworzeniu i obsłudze 6. wystaw, które poświęcone będą lokalnej kulturze i historii, a których tematy i czas trwania przedstawiamy poniżej:

  1. Praca w Dolnośląskich Zakładach Chemicznych „Organika” w Żarowie14.01-28.02.2023 – Wernisaż archiwaliów, fotografii oraz wspomnień związanych z pracą w DZCH ma na celu unaocznienie relacji ogólnoludzkich i wykształconych w obrębie fabryki podsystemów, a także chwilowe odtworzenie wspólnoty byłych pracowników „Organiki”, których zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy.
  2. Życie codzienne w PRL w Żarowie18.03-30.04.2023 – Wernisaż fotografii, archiwaliów i gadżetów przedstawiających codzienne sytuacje, wydarzenia kulturalne, polityczne oraz „zakładowe” mieszkańców Żarowa za czasów „Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”. Krytykujecie PRL, czy wrócilibyście do tych czasów? Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy.
  3. Babic żarowskim fotografem był – 13.05-30.06.2023 – Wernisaż-happening w ramach którego zaprezentujemy wybrane fotografie mieszkańców Żarowa, którzy pozowali do zdjęć z konikiem Józefa Babica w zakładzie fotograficznym oraz w przestrzeni miasta.
  4. C. Kulmiz. Wernisaż postaci i działalności15.07-31.08.2023 – Nietuzinkowa postać żarowskiej historii zostanie przedstawiona za pomocą fotografii oraz archiwaliów w kontekście inwestycji przemysłowych i społecznych, które odmieniły przedwojenny Żarów i wpłynęły na dzisiejsze postrzeganie miasta.
  5. Przed i powojenna działalność sportowa w Żarowie16.09-31.10.2023 – Od „Żarowskiego Towarzystwa Gimnastycznego” i niemieckich zwyczajów sportowych na terenie przedwojennego Żarowa po „zakładowe” kluby piłkarskie, amatorskie mecze siatkówki w centrum miasta i zawody konne na osiedlu Piastów.
  6. Wystawa podsumowująca działanie Żarowskiej Strefy Wystawienniczej18.11-31.12.2023 – Tematyczna próba prezentacji fragmentów zrealizowanych w ramach „Żarowskiej Strefy Wystawienniczej” wystaw, które zostaną okraszone dźwiękiem, obrazem i autorskimi formami animacyjnymi.
Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne: Organizator: Fundacja Inicjatywa B, Sfinansowano ze środków: Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Realizacja materiałów organizacyjnych: Agencja Reklamowa Geospace.