Intuicyjny przewodnik i ścieżka dźwiękowa dla żarowskiego parku

Intuicyjny przewodnik i ścieżka dźwiękowa dla żarowskiego parku

Fundacja Inicjatywa B zaprasza na interdyscyplinarne wydarzenie realizowane w ramach programu stypendialnego Tomasza Nycza, które dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na plenerowym wydarzeniu, które odbędzie się 9 lipca o godz. 16.00 w żarowskim parku, Fundacja Inicjatywa B zaprezentuje pierwszy efekt długiej pracy projektowej, której celem jest pobudzenie szeroko rozumianego ruchu turystycznego, budowanie tożsamości regionalnej oraz promocja jednego z najważniejszych zabytków w gminie Żarów – Parku Miejskiego.

W ramach projektu „PARK51. Kontynuacje” powstał „Intuicyjny przewodnik po Parku Miejskim w Żarowie”, który wydany został w formie składanej mapy zawierającej aktualną na 2022 rok topografię parku uwzględniającą kolekcję drzew oraz inne merytoryczne wiadomości, pozwalające zainteresowanym osobom pójść na spacer do żarowskiego parku i zostać w nim nieco dłużej niż zwykle.

W ramach zapowiadanego projektu stworzymy ścieżkę audialną, przeprowadzimy serię spacerów Aby unaocznić uczestnikom wydarzenia znaczenie Parku Miejskiego dla gminy Żarów zaprezentujemy panel tematyczny składający się z: kontekstu historycznego, który przedstawi Zbigniew Malicki, krótkiego omówienia drzewostanu przygotowanego przez Dendrologię Sobolewski oraz wystąpienia Agnieszki Gołuch z Urzędu Miejskiego w Żarowie, która opowie o zbliżającej się rewitalizacji parku.

W przewie pomiędzy wystąpieniami uczestnicy projektu wybiorą się na spacer po żarowskim parku, aby zapoznać się z efektem pracy nad ścieżką dźwiękową uwzględniającą 12 wybranych drzew. Podczas moderowanego przejście po ścieżkach (i nie tylko) wyemitowane zostaną edukacyjne nagrania audio, które są immanentną częścią wspomnianej trasy audialnej.

Dodatkowym punktem programu będzie analiza i omówienie publikacji jaką jest „Intuicyjny przewodnik po Parku Miejskim w Żarowie” oraz jego bezpłatna dystrybucja wśród obecnych gości wydarzenia.

Informacje organizacyjne: Projekt został zrealizowany w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które otrzymał Tomasz Nycz. Organizator: Fundacja Inicjatywa B. Partnerzy: Dendrologia Sobolewski, Agencja Reklamowa Geospace oraz Gmina Żarów. Patronat medialny: Swidnica24.pl, Doba.pl oraz Radio Sudety 24. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

Share on
One Reply to “Intuicyjny przewodnik i ścieżka dźwiękowa dla żarowskiego parku”
Dodaj komentarz