Warsztaty digitalizacji dla MOW w Mrowinach

Warsztaty digitalizacji dla MOW w Mrowinach

Fundacja Inicjatywa B zaprasza na warsztaty digitalizacji dedykowane dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Mrowin. Celem tematycznego spotkania jest rozwinięcie umiejętności młodzieży, związanych z technikami ucyfrowienia archiwaliów oraz poprawa kompetencji dot. utrwalania historii MOW w Mrowinach oraz dziedzictwa gminy Żarów.

Program warsztatów digitalizacji składać się będzie z autorskiego bloku teoretyczno-praktycznego, w ramach którego przybliżymy tajniki i zagadnienia dot.: ucyfrowienia fotografii i dokumentów, użycia różnych skanerów i aplikacji w praktyce oraz tworzenia formatów archiwalnych i prezentacyjnych na potrzeby działalności MOW Mrowiny.

Bezpłatne warsztaty odbędą się 19 listopada 2022 roku o godz. 11.00 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (Mrowiny, ul. Szkolna 6). Warsztaty mają formułę zamkniętą.

Informacje organizacyjne: Organizator: Fundacja Inicjatywa B, Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Współpraca: Koło Gospodyń Wiejskich w Imbramowicach.

Share on
Dodaj komentarz