Żarowskie Archiwum Filmów Domowych

Żarowskie Archiwum Filmów Domowych

Żarowskie Archiwum Filmów Domowych (i amatorskich) to rozszerzenie działań społecznego archiwum „Biblioteki Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej”, którego organizatorami są Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Założeniem i celem długofalowej inicjatywy jest gromadzenie, digitalizacja i udostępnianie prywatnych nagrań wideo zarejestrowanych na terenie gminy Żarów w okresie 1945-2015.

Poszukujemy materiałów filmowych zapisanych na taśmach VHS, mini-DV oraz innych nośnikach analogowych i cyfrowych. Filmy, które stanowią unikalny zapis wydarzeń rodzinnych (i społecznych), mogą przedstawiać amatorskie nagrania przestrzeni wiejskiej lub miejskiej, które dziś z upływem czasu zmieniły swoją reprezentację. Poza przestrzenią; ulicami i budynkami etc., interesują nas wydarzenia publiczne tj. pochody 1-majowe z udziałem społeczności lokalnej, wydarzenia kulturalno-oświatowe, instytucjonalne oraz te które związane były z życiem żarowskich fabryk np. w okresie PRL.

Materiały filmowe  zapisane na nośnikach (mogą być to m.in.: kasety VHS, kasety mini-DV, inne taśmy analogowe oraz płyty CD) są digitalizowane i analizowane pod kątem merytorycznym. W przypadku obecności na nośnikach ważnych treści z całego materiału filmowego wycinamy interesujący nas „fragment”, a następnie konsultujemy z właścicielem nagrania możliwość jego publikacji.

Misją projektu jest ocalenie istniejących, często zapomnianych nagrań, które mogą zwiększyć wiedzę o przeszłości i historii Żarowa (w tym okolicznych wsi). W związku z powyższym zdigitalizowane materiały filmowe będą upubliczniane we fragmentach lub w całości na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych, które prowadzi Fundacja Inicjatywa B. Osoby przekazujące nagrania filmowe, po procesie digitalizacji bezpłatnie otrzymają ich kopię cyfrową, która przedłuży „żywotność” filmowych pamiątek rodzinnych, do których wszyscy lubimy wracać.

Share on
2 Replies to “Żarowskie Archiwum Filmów Domowych”
Dodaj komentarz