Żarowski Festiwal Filmowy „Different Point of View” z dotacją od UMWD

Żarowski Festiwal Filmowy „Different Point of View” z dotacją od UMWD

Fundacji Inicjatywa B otrzymała dofinansowanie w wysokości: 15.000 zł na realizację część założeń programowych „Żarowskiego Festiwalu Filmowego – Different Point of View 2024”. Dotację w ramach „zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w latach 2024-2026 – zadanie I: Interwencje artystyczne” przyznał Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Szczegółowe informacje o tegorocznej edycji „Żarowskiego Festiwalu Filmowego – Different Point of View” zostaną udostępnione wkrótce!

Share on
Dodaj komentarz