Podsumowanie roku 2020 w Fundacji Inicjatywa B

Podsumowanie roku 2020 w Fundacji Inicjatywa B

Pomimo obostrzeń związanych z Covid-19, w roku 2020 Fundacja Inicjatywa B prowadziła działalność statutową, która skupiła się wokół: nowych sposobów promocji lokalnej historii, budowy żarowskiego wolontariatu, organizacji wydarzeń artystyczno-edukacyjnych oraz wdrożeniu kolejnych koncepcji miejskich.

W 2020 roku żarowska organizacja pozarządowa pozyskała: 55,905 zł z dotacji od ogólnopolskich instytucji oraz 22,715 zł ze środków lokalnych przedsiębiorstw, firm i osób prywatnych.

Rok 2020 przyniósł także cenne dla nas wyróżnienie: działalność Fundacji Inicjatywa B została zaprezentowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa podczas 8. Targów CSR, które pierwszy raz odbyły się w formule wirtualnej. Ponadto Fundacja Inicjatywa B nawiązała kolejne współprace z instytucjami kultury, sektorem gospodarczym oraz animatorami i artystami.

Poniżej przedstawiamy, krótki opis najprawdopodobniej wszystkich działań, które zrealizowaliśmy w 2020 roku:

 • 16. Spotkanie przy Regale pamięci. Spotkanie reasumujące działalność projektu „Biblioteka Dziedzictwa” w roku 2019. Współpraca: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Biblioteka Publiczna.
 • Żarów. Widoki przedwojenne. Plenerowa wystawa miejska stworzona na podstawie poniemieckich fotografii i pocztówek, które pochodzą ze zbiorów projektu „Biblioteki Dziedzictwa”. Współpraca: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl.
 • Lokalna kartka 1.0. Stworzenie autorskiego „Kalendarza Świąt Lokalnych” dla Gminy Żarów, który funkcjonuje na stronie www.lokalnakartka.pl. Współpraca: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Żarowska Izba Historyczna, Agencja Reklamowa Geospace, Puruno.com.
 • Zbiórka cegieł C. Kulmiza – Budujemy „Kulmizówkę„. Akcja społeczna polegająca na pozyskaniu od mieszkańców Gminy Żarów cegieł z odciskiem firmowym C.Kulmiz. Cegły zostaną wykorzystane do stworzenia instalacji historyczno-rekreacyjnej pod nazwą „Kulmizówka”.
 • Żarowskie gry bez prądu 5. Kolejne z cyklu spotkanie dla fanów gier planszowych, karcianych i manualnych, odbyło się w „Białym Lokalu” Jacka Marczyńskiego. Współpraca: Rebel.pl, Jacek Marczyński.
 • Nocne animacje 4. Maraton filmów animowanych dla dzieci i młodzieży, odbył się w ramach ferii w świetlicy wiejskiej przy Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach. Współpraca: Ogólnopolski Festiwal Filmów Animowanych O!PLA, Szkoła Podstawowa w Mrowinach, Sołectwo Mrowiny.
 • Warsztaty kuglarskie dla początkujących. Warsztaty kuglarskie m.in.: na: poi, diabolo, flowersticku, odbyły się w świetlicy wiejskiej w Imbramowicach. Współpraca: Sołectwo Imbramowice.
 • Druk przyłbic ochronnych. Produkcja przyłbic ochronnych dla świdnickiej służby zdrowia, służb publicznych z Gminy Żarów i lokalnych przedsiębiorców. Współpraca: Agencja Reklamowa Geospace.
 • Plan B. Pomoc w epidemii. Druk przyłbic ochronnych dla żarowskich placówek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych.
 • Tylko liście mogą leżeć w parku„. Akcja społeczna polegająca na sprzątaniu zabytkowego Parku Miejskiego w Żarowie. Współpraca: Urząd Miejski w Żarowie.
 • Montaż nowych koszy na śmieci. W żarowskim Parku miejskim z inicjatywy naszej organizacji Urząd Miejski zainstalował nowe-odnowione kosze na śmieci. Wykonawca: Urząd Miejski w Żarowie.
 • Naga Panna z wiosennym parasolem. Z okazji pierwszego dnia wiosny zamontowano kwiaty na konstrukcji parasola żarowskiej rzeźby.
 • Retrospekcja. Robimy zdjęcia z konikiem. Happening fotograficzny z okazji 101. rocznicy urodzin żarowskiego fotografa-dokumentalisty: Józefa Babica. Współpraca: Ślężański Ośrodek Kultury.
 • Tablica informacyjna dla Imbramowic. Projekt tablicy z informacjami, fotografiami i zarysem historycznym. Współpraca: Żarowska Izba Historyczna, Sołectwo Imbramowice.
 • Oznaczenia dla studni w Pożarzysku. Stworzenie elementów informacyjnych (kierunkowskazy, tabliczka informacyjna oraz szablony chodnikowe) dla studni dworskiej „Hofebrunnen” w Pożarzysku. Współpraca: Agencja Reklamowa Geospace, Sołectwo Pożarzysko.
 • Mural „Szamotownia”. Powstanie „Widoku Miejskiego” przy ul. Krasińskiego w Żarowie z okazji 170-lecie Polskiej Ceramiki Ogniotrwałej „Żarów” Sp. z o.o. Współpraca: Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” Sp. z o.o.
 • Ławka miejska z ziołami. Stworzenie instalacji rekreacyjno-edukacyjnej z ziołami miejskimi w Żarowie. Współpraca: Zaprojektuj Ogród.com, Agencja Reklamowa Geospace.
 • Wydanie 3. numeru gazety „Biblioteka Dziedzictwa”. Trzeci numer nieregularnika projektu „Biblioteki Dziedzictwa” poświęcony został historii żarowskiej „Szamotowni”. Współpraca: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” Sp. z o.o.
 • Montaż gablot informacyjnych. W ramach Żarowskiej Strefy NGO zamontowano dwie gabloty informacyjne przy ul. Armii Krajowej 40, które służyć mają lokalnym organizacjom pozarządowym. Współpraca: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl.
 • Szatnia KS Zjednoczeni Żarów historią oklejona„. Spójna koncepcja zaprezentowania historii żarowskiej piłki nożnej na szatni KS Zjednoczeni Żarów. Współpraca: Agencja Reklamowa Geospace, KS Zjednoczeni Żarów.
 • Rewitalizacja skweru przy ul. Krasińskiego w Żarowie. Stworzenie autorskiego projektu zagospodarowania skweru i rozpoczęcie pierwszego etapu prac. Współpraca: Urząd Miejski w Żarowie, Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” Sp. z o.o.
 • Konkurs na wiersz, z parasolką lub bez. Otwarty, internetowy konkurs literacki na wiersz o żarowskiej „Nagiej Pannie”.
 • Montaż tabliczek pamiątkowych. Na cokole żarowskiej Kapsule czasu zamontowano kolejne tabliczki z ważnymi dla Gminy Żarów, datami, rocznicami i jubileuszami. Współpraca: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Agencja Reklamowa Geospace.
 • Pozyskiwanie dokumentów na Regał pamięci. Ponad 40 dokumentów lub zestawów dokumentów trafiło w ramach projektu „Biblioteka Dziedzictwa” na społeczny Regał pamięci. Współpraca: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl.

Fundacja Inicjatywa B składa podziękowania wszystkim partnerom, wolontariuszom oraz mecenasom kultury za współpracę! Dobrze, że jesteście z Nami.

Tomasz Nycz

Wszystkie powyższe działania prowadzone były przez zespół Fundacji Inicjatywa B: Tomasz Nycz, Małgorzata Nycz, Joanna Żywioł, Wojciech Majstrzyk, Maciej Wabik, Katarzyna Kramarczuk, Konrad Wyroba, Gwidon Pis, Marcin Sawicki, Mateusz Cudo, Anna Gerus, Katarzyna Tarnowska i wymienionych powyżej Partnerów. Pełna specyfikacja zrealizowanych wydarzeń znajduje się w naszym kalendarzu. Relacje fotograficzno-filmowe można zobaczyć w naszej galerii.

Sprawdźcie Nasze profile w mediach społecznościowych:

Szczegółowe relacje filmowe, fotograficzne i dźwiękowe ze wszystkich projektów, które udało się Nam stworzyć w roku 2020, można oglądać i słuchać w mediach społecznościowych:

Share on
Dodaj komentarz