Warsztaty z digitalizacji materiałów historycznych

Warsztaty z digitalizacji materiałów historycznych

Fundacja Inicjatywa B w ramach projektu z zakresu edukacji historycznej: Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów, który został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w programie „Patriotyzm Jutra”, zaprasza na warsztaty z digitalizacji dokumentów historycznych poprowadzonych w oparciu o zbiory znajdujące się na żarowskim Regale pamięci.

Autorskie zajęcia edukacyjne dedykowane są dla dzieci i młodzieży z Gminy Żarów (dla zorganizowanej grupy uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie). Warsztaty praktyczne zostaną przeprowadzone 20 września o godz. 9:00 w siedzibie żarowskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Piastowskiej 10.

W ramach warsztatów wykorzystamy posiadaną kolekcję archiwalnych dokumentów, które posłużą jako materiał źródłowy. Uczestnicy warsztatów nauczą się „obchodzić” z unikatowymi zbiorami, które mają często ponad 100-lat! Za pomocą sprzętu multimedialnego tj. skaner komputerowy, długopis skanujący, skaner do filmów pozytywowych i negatywów, aparat cyfrowy; nauczą się techniki wykorzystywanych w procesie digitalizacji.

Podczas zajęć pokażemy jak skanować, przetwarzać oraz zapisywać w różnych formatach skopiowane materiały, mając na uwadze przyjęte standardy. Pokażemy jak w szybki sposób przekopiować tekst gazet, książek i ulotek, który umożliwi nam dalszą pracę edytorską. Zapoznamy się z ucyfrowieniem tradycyjnych klisz fotograficznych oraz spróbujemy nauczyć się prostej obróbki cyfrowej niniejszych dokumentów. Ponadto zobaczymy fragmenty filmów dokumentalnych, które wykorzystały w swojej narracji mikrofilmowanie. Sami podejmiemy się wyzwania stworzenia kilkunastosekundowej etiudy, za pomocą własnych smartphonów!

Projekt realizowany jest ze środków: Muzeum Historii Polski w programie: „Patriotyzm Jutra”. Organizatorzy: Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Druk materiałów reklamowych: Agencja Reklamowa GEOSPACE. Partner: Biblioteka Publiczna w Żarowie.

Share on
One Reply to “Warsztaty z digitalizacji materiałów historycznych”
Dodaj komentarz