Ucyfrowienie dokumentów historycznych

Warsztaty praktyczne związane z ucyfrowieniem dokumentów historycznych

Fundacja Inicjatywa B w ramach projektu: Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów, który został dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w programie „Wspólnie dla Dziedzictwa”, zaprasza na warsztaty: „Ucyfrowienie materiałów historycznych”. Zajęcia zostaną poprowadzone w oparciu o zbiory znajdujące się na żarowskim Regale pamięci.

Autorskie zajęcia edukacyjne kierowane są dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach. Blok warsztatowy trwający 5h zostanie przeprowadzony 27 września o godz. 9:00 w siedzibie SP w Imbramowicach.

W ramach warsztatów wykorzystamy posiadaną kolekcję archiwalnych dokumentów, które posłużą jako materiał źródłowy. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z tajnikami tradycyjnej digitalizacji, a pozyskaną wiedzę z łatwością wykorzystają w realizacjach własnych projektów.

W ramach warsztatów pokażemy jak poprawnie skanować, przetwarzać oraz zapisywać w różnych formatach skopiowane materiały, mając na uwadze przyjęte standardy. Pokażemy jak w szybki sposób przekopiować tekst gazet, książek i ulotek, który umożliwi nam dalszą pracę edytorską. Zapoznamy się z ucyfrowieniem tradycyjnych klisz fotograficznych oraz spróbujemy nauczyć się prostej obróbki cyfrowej niniejszych dokumentów. Ponadto wykorzystamy smartfony do wykonania serii fotografii w namiocie bezcieniowym oraz do przeprowadzenia procesu mikrofilmowania dokumentów historycznych. Całe spotkanie dopełnią informacje teoretyczne wyświetlane w formie prezentacji.

Projekt realizowany jest ze środków: Narodowy Instytut Dziedzictwa w programie: „Wspólnie dla Dziedzictwa”. Organizatorzy: Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Druk materiałów reklamowych: Agencja Reklamowa GEOSPACE. Partner: Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach.

Share on
Dodaj komentarz