Fundacja Inicjatywa B

Zielone biuro – zielona edukacja. Szkolenie w Żarowie

Zielone biuro – zielona edukacja. Szkolenie w Żarowie

Fundacja Inicjatywa B była organizatorem szkolenia pn. „Zielone biuro – zielona edukacja” dedykowanego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, jednostek budżetowych oraz grup nieformalnych z terenu Gminy Żarów.

W dwóch blokach warsztatowych sfinansowanych ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, wzięło udział 8 osób; działających samodzielnie, reprezentujących NGO, KGW oraz Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie.

Podczas 3-godzinnych warsztatów uczestnicy wydarzenia poznali odpowiedź na pytanie „dlaczego ślad węglowy i ślad wodny dotyczą mnie i mojego zespołu?”, dowiedzieli się skąd brać rzetelne i sprawdzone informacje na temat klimatu, poznali sposoby na wdrożenie rozwiązań ekologicznych w funkcjonowaniu i działaniach programowych oraz promocyjnych ich fundacji i stowarzyszeń, dowiedzieli się dlaczego opowiadanie o klimacie przez straszenie katastrofą nie działa, poznali rolę ich organizacji w budowaniu postaw proekologicznych w lokalnej społeczności, dostali przykłady praktycznych narzędzi, które mogą ułatwić im ekologizację ich funkcjonowania na poziomie organizacji pracy i zarządzania projektami (w tym także tych, które pozwolą im wprowadzić oszczędności na poziomie zużycia energii).

Wydarzenie zostało zorganizowane w przygotowywanym pomieszczeniu „Żarowskiej Strefy Wystawienniczej”, która swoją działalność rozpocznie w styczniu 2023 roku. Catering podczas wydarzenia zapewniła „Żarówka”!

Spotkanie poprowadził: Krzysztof Bielaszka – menedżer, producent i promotor kultury, pasjonat budowania i rozwijania potencjału sektora kultury – tworzy m.in. programy szkoleniowe i kompetencyjne, konferencje i seminaria, wspiera działania badawcze i sieciujące. Trener i rzecznik implementacji procesów związanych z ekologizacją przemysłu kultury. Zwolennik współpracy międzysektorowej – uważa, że prawdziwa siła kultury wynika ze współpracy instytucji, sektora pozarządowego i inicjatyw niezależnych. Na stałe związany z Fundacją Ładne Historie, w której realizuje działania wokół lokalnej społeczności wrocławskiego osiedla Plac Grunwaldzki, ale wciąż aktywnie prowadzi działania szkoleniowe dla sektora kultury na terenie całej Polski. Współpracował m.in. ze Strefą Kultury Wrocław, Biurem Kreatywnej Europy w Warszawie, Instytutem Adam Mickiewicza w Warszawie, Fundacją ART Transparent, OP ENHEIM, Fundacją Avant Art. Prywatnie interesuje się ekologią, poezją i sztuką współczesną, aktywizmem i edukacją globalną, wpływem technologii na funkcjonowanie społeczeństwa, a także historią Wrocławia i Dolnego Śląska.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne: Organizator: Fundacja Inicjatywa B, Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.