Fundacja Inicjatywa B

Warsztaty digitalizacji dla KGW Imbramowice

Warsztaty digitalizacji dla KGW Imbramowice

Fundacja Inicjatywa B w dniu 12 listopada 2022 roku zorganizowała warsztaty digitalizacji dedykowane dla Koła Gospodyń Wiejskich z Imbramowic oraz lokalnej społeczności. Celem tematycznego spotkania było rozwinięcie umiejętności młodzieży, osób dorosłych i seniorów związanych z technikami ucyfrowienia archiwaliów oraz poprawa kompetencji dot. utrwalania dziedzictwa KGW oraz historii wsi w kontekście planów utworzenia małej „izby pamięci” w Imbramowicach.

Program warsztatów digitalizacji składał się z autorskiego bloku teoretyczno-praktycznego, w ramach którego przybliżono tajniki i zagadnienia dot.: ucyfrowienia fotografii i dokumentów, użycia różnych skanerów i aplikacji w praktyce oraz tworzenia formatów archiwalnych i prezentacyjnych na potrzeby działalności KGW Imbramowice i mieszkańców wsi.

Podczas kilkugodzinnego spotkania skanowaliśmy fotografie pochodzące z prywatnych albumów rodzinnych oraz archiwalia budujące wiedzę o przeszłości KGW i Imbramowic.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne: Organizator: Fundacja Inicjatywa B, Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Partner: Koło Gospodyń Wiejskich w Imbramowicach.