Fundacja Inicjatywa B

„Żarowski Wolontariat” – Ponad 160 wolontariuszy współpracowało z Fundacją Inicjatywa B w 2021 roku

„Żarowski Wolontariat” – Ponad 160 wolontariuszy współpracowało z Fundacją Inicjatywa B w 2021 roku

Żarowski Wolontariat to program dedykowany dla wolontariuszy, którzy mogą włączyć się w czasowe działania na rzecz Fundacji Inicjatywa B, organizatora wydarzeń i projektów lokalnych. W 2021 roku żarowska organizacja pozarządowa zrealizowała kilka ważniejszych działań wolontarystycznych z udziałem młodzieży, osób dorosłych i seniorów, którzy zaangażowani byli m. in. w: poszczególne etapy rewitalizacji skweru C. Kulmiza oraz Żarowski Festiwal Filmowy „Different Point of View”.

Podczas spotkania, którego celem było podsumowanie fundacyjnego wolontariatu przybliżono społeczne uczestnictwo mieszkańców gminy Żarów oraz uczniów placówek oświatowych tj.: Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

W ramach 9 spotkań na skwerze przy ul. Krasińskiego w Żarowie zrekrutowani wolontariusze brali udział w pracach ziemnych związanych z: usunięciem niechcianych korzeni i kamieni, spulchnianiem podłoża, usuwaniem traw z donic, rozplantowaniu prawie 45 ton kompostu, który poprawił warunki glebowe na rabatach, zasianiu trawnika rekreacyjnego oraz w nasadzeniach setek roślin, które dziś zdobią rabaty miejskiego skweru. W powyższych akcjach społecznych wzięło udział ponad 100 osób.

Program wolontarystyczny został wdrożony również do organizacji 12 . edycji Żarowskiego Festiwalu Filmowego „Different Point of View”, który odbył się jesienią 2021 roku w gminie Żarów. Tu przy wydarzeniach filmowych młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie brała udział w 9 eventach filmowych. W pracach przy festiwalu wzięło udział 32 osób.

Fundacja Inicjatywa B była również organizatorem innych wydarzeń m.in.: Moviesz Plener czy Biblioteka Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej, w ramach który wzięło udział 30 wolontariuszy-mieszkańców Żarowa, co przyczyniło się do profesjonalnej realizacji wyżej wymienionych projektów.

Spotkanie podsumowujące

25 marca 2022 roku w auli Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie odbyło się spotkanie dla / i z udziałem (ok. 20 osób) wolontariuszy zaangażowanych w prace na skwerze C. Kulmiza oraz Żarowski Festiwal Filmowy. Na spotkaniu przedstawiono prezentację multimedialną zawierającą zestawienie działań wolontarystycznych, raport z ewaluacji DPoV oraz inne dane unaoczniające skuteczność „Żarowskiego Wolontariatu”. Spotkanie lokalnych społeczników było okazją do wręczenia certyfikatów oraz rekomendacji osobom, które poświęcając swój wolny czas brały udział w działaniach organizowanych przez Fundację Inicjatywa B na rzecz społeczności mieszkańców gminy Żarów.

Wolontariat fundacyjny nie mógłby istnieć gdyby nie zaangażowanie koordynatorów, którzy nieodpłatnie prowadzili sprawy organizacyjne. W gronie stałych już współpracowników fundacji w obszarze wolontariatu znalazły się: Elżbieta Suchorabska, Anna Dziedzic oraz Kinga Bujak.

Informacje organizacyjne

Organizator: Fundacja Inicjatywa B. Wsparcie organizacyjne: Agencja Reklamowa Geospace, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie. Szczegółowe informacje o „Żarowskim Wolontariacie” można znaleźć na stronie: www.inicjatywab.pl/zarowskiwolontariat.