Fundacja Inicjatywa B

Ogólnopolski Festiwal Filmów Animowanych O!PLA 2022 w Żarowie

Ogólnopolski Festiwal Filmów Animowanych O!PLA 2022 w Żarowie

Polska Animacja oraz Fundacja Inicjatywa B zaprosili najmłodszych mieszkańców gminy Żarów na serię projekcji filmowych, które zostały zrealizowane w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Animowanych O!PLA w dniach 21-22 marca. 4 seanse festiwalowe składające się z 20 krótkometrażowych animacji, przyciągnęły do auli Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie 522 widzów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Młodzi widzowie z: „Bajkowego Przedszkola”, Szkoły Podstawowej w Żarowie oraz Szkoły Podstawowej w Zastrużu, każdorazowo po zakończonej projekcji głosowali na najlepszy film konkursu „Teraz Dzieci Mają Głos”; w kategorii zaprezentowanej przez organizatora, biorąc tym samym aktywny udział w formie festiwalowej. Wyniki głosowania zostaną opublikowane wkrótce na stronach naszej organizacji.

Informacje organizacyjne

Organizator: Fundacja Inicjatywa B. Wsparcie organizacyjne: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie, Agencja Reklamowa GEOSPACE oraz Fotobudka u Kogutka. Koordynator wydarzenia: Adam Ciupiński. Koordynator wolontariatu: Elżbieta Suchorabska. Obsługa techniczna: Marcin Sawicki, Tomasz Nycz.