Fundacja Inicjatywa B

Podsumowanie roku 2023 w „Bibliotece Dziedzictwa”

Podsumowanie roku 2023 w „Bibliotece Dziedzictwa”

„Biblioteka Dziedzictwa Ziemi Żarowskie to największe w regionie społeczne archiwum, które od 2017 roku budowane jest przez dwie żarowskie organizacje pozarządowe: Fundację Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. W roku 2023 działalność projektu wraz z Regałem Pamięci została przeniesiona z Biblioteki Publicznej w Żarowie do „Żarowskiej Strefy Wystawienniczej”. To właśnie we wspomnianej przestrzeni wystawienniczej zasoby Regału Pamięci w oryginale oraz w kopiach stanowiły główny element wszystkich wystaw.

Podczas działalności wystawienniczej poza ekspozycją wybranych, oryginalnych archiwaliów Regału Pamięci, zbiory były kopiowane i drukowane ponad 230 razy, co sprawia że był to najbardziej dynamiczny okres od początku istnienia projektu w kontekście animacji lokalnej historii i dziedzictwa.

W roku 2023 poza wykorzystywaniem zbiorów w wystawach, prowadzone były czynności związane z pozyskiwaniem nowych dokumentów na Regał Pamięci. Dzięki wsparciu przyjaciół Ziemi Żarowskiej, archiwum społeczne powiększyło się o 28 zakupionych archiwaliów za kwotę 3315,00 zł i 25 dokumentów/zestawów, które zostały przekazane na rzecz projektu bezpłatnie, w formie darowizn.

Społeczne archiwum w Żarowie nie mogłoby istnieć bez wsparcia i zaangażowania mieszkańców Żarowa i okolic. Działania „Biblioteki Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej” w roku 2023 wsparło 38 osób: Anna Kądziołka-Krzesińska, Anna Sadkowska, Beata Płusa, Elżbieta Mucha, Ewa Góźdź, Ewa Wołek, Iwona Nieradka, Jakub Żywioł, Jarosław Kiełt, Krzysztof Hennig, Krzysztof Salwa, Krzysztof Ślązak, Maciej Korłub, Magdalena Rypan, Magdalena Tracz, Magdalena Worsa-Kozak, Małgorzata Drobisz reprezentująca firmę „Fach-Bud”, Małgorzata Stężycka, Marcin Wróbel, Marek Zywer, Marlena Kocoń-Wujek reprezentującą firmę „PROFIL”, Regina Norek, Sabina Zawalska, Sandra Wardzyk, Tomasz Bartnik, Wiesław Kądziołka reprezentujący firmę „Metaloplastyka, Kowalstwo Artystyczne”, Ryszard Kozioł, Andrzej Bielec, Grzegorz Nazarkiewicz, Arkadiusz Arabasz, Gwidon Pis, Jerzy Ciupiński, Dariusz Grabowski, Biblioteka Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie, Karolina Legiejew, Leszek Lichwała, Tadeusz Tajsiak oraz Bolesław Bartnik. Powyższe osoby, które nie były na spotkaniu podsumowujące proszone są o odbiór podziękowań. W tym celu prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Labiryntarium.pl.

W związku z powyższym 25 stycznia 2024 roku w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów odbyło się spotkanie podsumowujące działania projektowe podczas którego organizatorzy podziękowali sponsorom i darczyńcom oraz przedstawili Regał Pamięci w liczbach. W ramach 20. spotkania przy Regale Pamięci odbyła się również (prawie 2 godz.) prelekcja pt. „Ks. Tomasz Lipecki. Przyczynek do biografii”, którą poprowadził Arkadiusz Zdunik, który od dłuższego czasu zgłębia wiedzę o żarowskim proboszczu, który był również członkiem Armii Krajowej.

Informacje organizacyjne

Organizator: Fundacja Inicjatywa B, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Partner: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów Druk materiałów promocyjnych: Agencja Reklamowa Geospace.