Fundacja Inicjatywa B

Podsumowanie „Żarowskiego Wolontariatu” w roku 2023

Podsumowanie „Żarowskiego Wolontariatu” w roku 2023

„Żarowski Wolontariat” to działalność Fundacji Inicjatywa B, której celem jest efektywny udział mieszkańców Żarowa w projektach i wydarzeniach, promocja wolontariatu jako formy społecznego zaangażowania oraz inicjowanie współpracy pomiędzy NGO, a placówkami oświatowymi.

W roku 2023 wolontariuszki i wolontariusze zostali włączeni w dwa duże projekty tj. „Mydlany Park Festiwal 6” oraz „Żarowska Strefa Wystawiennicza”, których organizatorem była Fundacja Inicjatywa B . W związku z uczestnictwem dużej grupy społeczników w przedsięwzięcia żarowskiej organizacji pozarządowej w dniu 26 stycznia 2024 w auli Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie odbyło się tematyczne spotkanie podsumowujące. Wolontariuszki i wolontariusze nieobecni na wydarzeniu proszeni są o kontakt w celu odbioru zaświadczeń i certyfikatów.

Podczas wydarzenia prowadzonego przez Tomasza Nycza wręczono certyfikaty i zaświadczenia o udziale w programie wolontarystycznym „Żarowskiej Strefy Wystawienniczej”, w którym wzięło udział 40 wolontariuszek i wolontariuszy reprezentujących Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Żarowie oraz Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie. W gronie wyróżnionych znalazły się również osoby dorosłe zrekrutowane w otwartym naborze.

W ramach projektu „Żarowska Strefa Wystawiennicza” kilka podzespołów przez 240 godz. brało udział w organizacji przestrzeni wystawienniczej, regularnej obsłudze wystaw oraz w działaniu promocyjno-informacyjnym co w znaczącym stopniu ułatwiło Fundacji Inicjatywa B realizację zadania, które było dofinansowane przez Narodowy Instytutu Wolności – „Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego” w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

W związku z powyższym zespół Fundacji Inicjatywa B składa podziękowania za wsparcie i udział w „Żarowskim Wolontariacie” wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom oraz za koordynację społecznościom Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie oraz Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego.

„Żarowski Wolontariat” to projekt długofalowy i różnorodny, dlatego też zachęcamy wszystkich zainteresowanych do współpracy w roku 2024. Aby zgłosić swoje uczestnictwo w działaniach wolontarystycznych wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie: www.inicjatywab.pl/zarowskiwolontariat lub pisząc na adres: wolontariat@inicjatywab.pl!

Informacje organizacyjne

Organizator: Fundacja Inicjatywa B. Partnerzy: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie, Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie. Druk materiałów promocyjnych: Agencja Reklamowa Geospace.