Fundacja Inicjatywa B

8. Żarowskie Gry Bez Prądu

8. Żarowskie Gry Bez Prądu

Fundacja Inicjatywa B już ósmy raz zorganizowała „Żarowskie Gry Bez Prądu”, czyli międzypokoleniowe rozgrywki planszowe, których celem była integracja lokalnej społeczności. W ramach wydarzenia dostępnych było kilkadziesiąt popularnych, mniej znanych i unikatowych gier, po które chętnie sięgali młodsi i starsi uczestnicy spotkania tematycznego, które dzięki współpracy z J. Marczyńskim odbyło się w „Czarnej Sali” żarowskiego „Nefrytu”.

Informacje organizacyjne

Organizator: Fundacja Inicjatywa B, Bar u Marina. Druk materiałów promocyjnych: Agencja Reklamowa Geospace