Fundacja Inicjatywa B

Podsumowanie roku 2020 w „Bibliotece Dziedzictwa”

Podsumowanie roku 2020 w „Bibliotece Dziedzictwa”

Podczas 17. spotkania przy Regale pamięci Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl dokonali podsumowania działalności projektu, zaprezentowali wybrane eksponaty, przedstawili Regał pamięci w liczbach oraz podziękowali darczyńcom i sponsorom za wsparcie projektu w 2020 roku.

W 2020 roku organizatorzy „Biblioteki Dziedzictwa” zakupili na Regał pamięci 26 archiwaliów na łączną kwotę: 2415,00, pozostałych 18 archiwaliów pozyskano bezpłatnie, a 2 pojawiły się w formie wrzutek w Skrzynce Poczty Historycznej, co sprawia że projekt prowadzony przez żarowskie NGO jest największym archiwum społecznym w Gminie Żarów, które działa nieprzerwanie na różnych płaszczyznach od 2017 roku.

Wśród pozyskanych w 2020 roku eksponatów znajdują się: przedwojenne fotografie, pocztówki okolicznościowe, obwoluty listów, przedwojenne pocztówki, dokumenty, rachunki, reklamy, przewodniki, kartki korespondencyjne, rysunki techniczne, bilety kolejowe oraz kalendarze… Wszystkie pozyskane materiały umieszczone są w oryginale na Regale pamięci oraz w wersji cyfrowej w formie inwentaryzacji zbiorów oraz portfolio na www.bibliotekadziedzictwa.pl.

Poza pozyskiwaniem archiwizacją dokumentów w 2020 roku udało się: wydać kolejny numer nieregularnika „Biblioteka Dziedzictwa”. Wydanie 3 numeru zostało sfinansowane dzięki dotacji celowej przyznanej przez Polską Ceramikę Ogniotrwałą Żarów Sp. z. o. o.

W 2020 roku Fundacja Inicjatywa B prowadziła serię działań animacyjnych wokół „Biblioteki Dziedzictwa” (i poza nią przy okazji innych inicjatyw, ale z wykorzystaniem archiwaliów, które znajdują się na Regale pamięci). Były to następujące akcje i wydarzenia:

  1. Wystawa plenerowa: „Żarów. Widoki przedwojenne”
  2. Dotacja NCK na projekt „Lokalna kartka 1.0”
  3. Mural pt. „Szamotownia” przy ul. Krasińskiego
  4. Nowe oznaczenia dla studni dworskiej „Hofebrunnen” w Pożarzysku”
  5. Zbiórka cegieł z odciskiem firmowym C. Kulmiz
  6. Happening „Retrospekcja. Robimy zdjęcia z konikiem”
  7. Prezentacja projektu „Biblioteki Dziedzictwa” przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na Targach CSR
Wystawa Cyfrowego Archiwum Ziemi Żarowskiej

Podczas wydarzenia: Plenerowe podsumowanie roku 2020 w Bibliotece Dziedzictwa, przedstawiono kilkadziesiąt zdjęć, które Stowarzyszenie Labiryntarium.pl pozyskało w ramach Cyfrowego Archiwum Ziemi Żarowskiej. Na jednodniowej wystawie pokazano najbardziej interesujące fotografie, które do digitalizacji i publikacji przekazali mieszkańcy Gminy Żarów. Zdjęcia z rodzinnych albumów rodzinnych na co dzień można oglądać na stronie CAZŻ.

Informacje organizacyjne

Organizator: Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Partner: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów. Druk materiałów promocyjnych: Agencja Reklamowa Geospace.