Fundacja Inicjatywa B

12. DPoV – Spotkanie organizacyjne Wolontariuszy

12. DPoV – Spotkanie organizacyjne Wolontariuszy

4 dni przed rozpoczęciem 12. edycji Żarowskiego Festiwalu Filmowego „Different Point of View”, Fundacja Inicjatywa B zorganizowała spotkanie informacyjne dla przyszłych wolontariuszy lokalnego wydarzenia filmowego. Na zebraniu przybliżone zostały kwestie związane z „Żarowskim Wolontariatem”, który tym razem skupi się wokół plenerowych projekcji filmowych i pozostałych wydarzeń festiwalowych.

Grupa licząca 55 osób dowiedziała się o działalności Fundacji Inicjatywa B, ale także o programie 12. edycji DPoV. Podczas spotkania jego uczestnicy usłyszeli jak zostać Wolontariuszem festiwalu, na czym polega praca Wolontariusza oraz jakie korzyści płyną z działań wolontarystycznych dla lokalnej społeczności.

Reasumując wielu Wolontaruszy pomoże przy realizacji programu 12. edycji Żarowskiego Festiwalu Filmowego „Different Point of View”. Wolontariuszy OKA będzie można spotkać już 17 września!

Informacje organizacyjne

Organizator festiwalu: Fundacja Inicjatywa B. Koordynatorki wolontariatu: Elżbieta Suchorabska oraz Anna Dziedzic. Tegoroczną edycję lokalnego wydarzenia filmowego sfinansowano ze środków „Fundacji PZU”.