Interdyscyplinarny projekt: OPOWIADANIA O MIEŚCIE

Ideą projektu: „Opowiadania o mieście”, jest ochrona i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Za pomocą nieszablonowych sposobów oraz technik animacyjnych (audiodeskrypcja, digitalizacja, warsztat fotograficzny, praca w różnorodnych grupach twórczych), przy współpracy z lokalnymi pasjonatami, instytucjami oraz grupami osób, stworzę projekt o charakterze artystycznym i historycznym, składający się z trzech spójnych ze sobą części: mapy opowiadań historycznych, retrospektywnych fotoslajderów oraz kapsuły czasu. Wszystkie dzieła wizualne oraz dźwiękowe, które powstaną w ramach projektu zostaną opublikowane na stronie internetowej, dzięki której jej odbiorcy będą mogli zasięgnąć ciekawych informacji o swoim najbliższym otoczeniu. Opracowane zagadnienia będą udostępnione bezpłatnie na wolnej licencji Creative Commons, która umożliwia darmowe, nieograniczone korzystanie ze zbiorów.

Opowiadania o mieście

Projekt „Opowiadania o mieście” składać się będzie z trzech współgrających ze sobą części: Stworzenie mapy opowiadań historycznych, która funkcjonować będzie na stronie internetowej składającej się z mapy topograficznej Żarowa, zawierającej lokalne opowiadania historyczne. Teksty „historyczne” przeczytane będą na ulicy przez zaproszonych wcześniej do współpracy mieszkańców miasta… Częścią wizualną projektu, która dopełni nagrania dźwiękowe, będą opublikowane na niniejszej stronie internetowej tzw. retrospektywne fotoslajdery, składające się z zeskanowanej przedwojennej pocztówki oraz aktualnej autorskiej fotografii, która zostanie wykonana w takiej samej perspektywie, jak jej odpowiednik; kartka pocztowa. Za pomocą myszki odbiorca strony, będzie mógł przewijać grafiki, odsłaniając widok miasta; aktualny lub przedwojenny. Do stworzenie tego elementu inicjatywy wykorzystamy pocztówki oraz zdjęcia ze zbiorów lokalnych kolekcjonerów.

oraz KAPSUŁA CZASU

Stworzenie kapsuły czasu – pliki wchodzące w skład „mapy opowiadań historycznych”, wspomnienia narracyjne bohaterów projektu, zeskanowane pocztówki – stanowić będą podstawę kapsuły czasu. W tej części projektu stworzą ogólnodostępną akcję polegające na rozdaniu osobom zainteresowanym nośników pamięci typu: pendrive, w celu zapisania na nich własnych wspomnień związanych z miastem, zeskanowanych fotografii z rodzinnych
albumów, nagrań dźwiękowych (być może autorstwa lokalnych grup muzycznych), amatorskich lub profesjonalnych nagrań video oraz listów do kolejnych pokoleń. Wszystkie zebrane pendrive oraz napisane listy w formie kapsuły, umieścimy w przestrzeni miejskiej za zgodą Urzędu Miasta. Kapsuła z wieloma informacjami zostanie otworzona po 25 latach w celu skopiowaniu materiałów i dodaniu kolejnych lokalnych opowiadań dla potomnych.

SPOSOBY REALIZACJI

Audiodeskrypcja, digitalizacja materiałów historycznych (i nie tylko), warsztat fotograficzny w przestrzeni miejskiej, praca twórcza z różnymi grupami, relacje foto-audio-wideo oraz wolna licencja na rezultat projektu, o tym przeczytacie poniżej… Cały projekt poprowadzi Tomasz Nycz!

AUDIODESKRYPCJA TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH

Audiodeskrypcja fragmentów książek (o Żarowie) tu: przekazywany drogą słuchową, werbalny opis treści: spotkamy się w przestrzeni miejskiej, w której nagramy pliki audio zawierające historię oraz wspomnienia o „Dawnym Żarowie”.

DIGITALIZACJA MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH

Digitalizacja materiałów historycznych tu: ucyfrowienie m.in.: unikatowych kartek pocztowych pochodzących z okresu 1890-1945: na pocztówkach znajdziecie swoje miasto, wybierzecie się w podroż w czasie po wybranych obiektach przedwojennego miasta, które się zmieniło?

WARSZTAT FOTOGRAFICZNY W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Warsztat fotograficzny tu: wykonanie niezbędnych zdjęć, które posłużą do stworzenia strony wizualnej projektu: stworzymy ciekawe retro fotoslajdery, które umożliwią rozpoznanie zmian, jakie powstały w przestrzeni miejskiej oraz zdjęcia z lotu ptaka…

PRACA TWÓRCZA Z DZIESIĘCIOMA NARRATORAMI

Praca twórcza z grupą narratorów zestawienie ze sobą osób o różnym doświadczeniu i kompetencjach: w tej części projektu zaprosimy 10 osób do współpracy przy budowie „mapy opowiadań historycznych”. Może masz ochotę?

RELACJA PROJEKTU TU I TAM

Relacja wizualna tu: stworzenie fotorelacji i materiału filmowego, ze wszystkich etapów powstawania projektu, dzięki którym będę mógł podzielić się informacjami oraz postępem prac. Będziemy eksperymentować z obrazem!

WOLNA LICENCJA (CC BY-NC-SA 3.0 PL)

Wolne licencje Creative Commons: możliwość nieograniczonego, nieodpłatnego i niewyłączne korzystania z dzieła: gdy stworzymy projekt, będzie mogli z niego korzystać do woli, bezpłatnie!

10 WYJĄTKOWYCH MIEJSC W ŻAROWIE

Pliki dźwiękowe, retrospektywne fotoslajdery oraz punkty na mapie opowiadań historycznych, będą poświęcone wybranym obiektom, znajdującym się na terenie Miasta Żarów. W ramach pierwszej edycji projektu „Opowiadania o mieście”, który realizowany jest w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które otrzymał Tomasz Nycz; wytypowaliśmy 10 niezwykłych miejsc i obiektów: „Silesia”, „Szamotownia”, „Szkoła katolicka”, „Marienhaus”, „Plac wolności”, „Kaplica cmentarna”, „Zamek Kulmitzów”, „Park miejski”, „Staw miejski” oraz „Kościół katolicki”.

BUDOWANIE PŁASZCZYZN

 • Powstanie mapy opowiadań historycznych Żarowa o charakterze historyczno-artystycznym, składającej się z narracji dźwiękowych oraz plików graficznych.

 

 • Stworzenie edukacyjnych form interaktywnych (fotoslajderów
  kontrolowanych przez odbiorcę strony internetowej).

 

 • Instalacja kapsuły czasu, zawierającej wiadomości i informacje od teraźniejszych mieszkańców miasta i Gminy Żarów, do kolejnych pokoleń.

PRACA ZAANGAŻOWANA

 • Zaprezentowanie niestandardowych form animacji kulturalnej, jako metody przydatnej w łączeniu różnych grup społecznych wokół jednej idei.

 

 • Aktywizacja różnorodnych środowisk artystycznych działających nieformalnie oraz tych, które posiadają osobowość prawną.

 

 • Budowanie płaszczyzny wymiany pomysłów oraz idei związanych z kształtowaniem lokalnego patriotyzmu.

PROMOCJA ŻAROWA

 • Stworzenie środka artystycznego wyrazu dla posiadanej wiedzy historycznej.

 

 • Stworzenie nowatorskiego sposobu prezentacji oraz promocji szeroko rozumianej pamięci o regionie Miasta i Gminy Żarów.

mapa opowiadań historycznych

Przedstawiamy „mapę opowiadań historycznych”, która funkcjonować będzie na tej stronie internetowej. Mapa (eksperyment), składa się z opracowanych punktów, które zawierają historię oraz lokalne opowiadania (wspomnienia). Wspomniane narracje można posłuchać, można odbyć podróż w czasie za pomocą fotosjalderów, które mają pełnić funkcję poznawczą i edukacyjną. Wirtualna mapa pokrywa się z rzeczywistą topografią Żarowa; w tenże sposób odbiorca wie o jakim budynku, rejonie mówimy… Drogi odbiorco jeżeli, podczas spaceru po Żarowie natkniesz się na kody, naklejone w przestrzeni miejskiej, możesz mieć pewność, że dotyczą one Naszych „Opowiadań” – zeskanuj je smartphonem lub tabletem, a przeniesiesz się do mapy i fotoslajderów…

Witaj w Parku Miejskim w Żarowie

[…] Ogromne wrażenie, jakie robił park na odwiedzających, wynikało m.in. z kontrastu spowodowanego bliskością hal fabrycznych i dymiących kominów. Dziś dymiące kominy są już przeszłością, jednak zainteresowanie mieszkańców Gminy Żarów miejskim parkiem nie maleje. To właśnie w tym miejscu, odbywają się liczne wydarzenia kulturalne i artystyczne tj. Dni Żarowa czy różnorodne projekty realizowane przez Fundację Inicjatywa B. To na zielonych trawnikach można spotkać mieszkańców Naszego miasta oraz wiewiórki skaczące w koronach unikatowych drzew.

Tomasz Nycz

Narratorem jest Ryszard Dykcik...

Historię Parku Miejskiego w Żarowie czyta Ryszard Dykcik – ur. 1952: Reżyser i założyciel teatru „Tolerancja” oraz teatru „Bezdomnego”. Animator i działacz kulturalny. Wyróżniony za działalność kulturalną przez Ministra Kultury i Oświaty w 1998 roku.

Pliki edukacyjne

Poszczególne punkty projektu: „Opowiadania o mieście„, który realizuje Tomasz Nycz w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, można kopiować oraz przetwarzać w celach edukacyjnych.

Pobierz historię Parku Miejskiego w Żarowie wraz ze wspomnieniami na temat „Zielonych płuc Żarowa”. Historię na potrzebę projektu stworzył Zbigniew Malicki, za co dziękujemy!

Pobierz nagrania audio, w których Ryszard Dykcik opowiada o Parku Miejskim w Żarowie. Pliki dźwiękowe nagrał Tomasz Nycz.

Pobierz zdjęcie autorstwa Grzegorza Lewickiego oraz pocztówkę pochodzącą ze zbiorów Biblioteki Dziedzictwa Narodowego i Historycznego Gminy Żarów.

Foto-slajder Parku Miejskiego w Żarowie

Powyższy foto-slajder, został stworzony na podstawie autorskiej fotografii Grzegorza Lewickiego oraz zdigitalizowanej kartki pocztowej datowanej na rok 1919, pochodzącej ze zbiorów Biblioteki Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów. Niniejszy fotoslajder, wyposażony w interaktywny suwak ma spełniać funkcję edukacyjną i poznawczą, ma budować wiedzę na temat przeszłości prezentowanego miejsca.

Zmiany w przestrzeni...

Z dokumentów rodziny von Kulmiz wynika, że w 1866 roku, Carl Friedrich von Kulmiz zaangażował robotników swoich fabryk do kopania sztucznego stawu, który został zasypany najprawdopodobniej w latach czterdziestych XX wieku. Na wysepce nieistniejącego „romantycznego” stawu, zostały posadzone cztery Cypry­śniki Błotne, które dziś są unikatowymi okazami o wymiarach pomnikowych i próżno ich szukać w innych dolnośląskich parkach. W oddali możemy zauważyć zachodnią stronę kompleksu pałacowego, wraz z „ogrodem zimowym” po lewej stronie, po którym dziś nie ma śladu…

Opis historyczny: Zbigniew Malicki | Fotografia: Grzegorz Lewicki | Pocztówka: Biblioteka Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów | Narrator: Ryszard Dykcik | Realizacja projektu: Tomasz Nycz.

Witaj w Zamku Kulmizów w Żarowie

[…] Szczególnie malowniczo prezentuje się zamek właśnie od strony parku za sprawą prostokątnych i okrągłych wież oraz balkonów i loggii. Zamek w dalszym ciągu zachwyca swoją architekturą i historią, pomimo kontrastujących ze starą cegłą okien plastikowych, pomalowanych balkonów oraz zagrodzonych terenów, znajdujących się tuż przy murami. W okresie letnim można spotkać turystów z Niemiec, którzy fotografują posiadłość Kulmiza i rozmawiają o jego kondycji: być może to potomkowie – rodzina dawnych mieszkańców ?

Tomasz Nycz

Narratorem jest Iwona Nieradka...

Historię Zamku Kulmizów w Żarowie czyta Iwona Nieradka –  ur. 1967, wieloletni nauczyciel w Szkole Podstawowej w Żarowie. Wyróżniona w plebiscycie Gazety Wrocławskiej w konkursie BELFER 2003. Współautorka książeczki – kolorowanki dla najmłodszych dzieci ” Żarów – moje miasto’. Współautorka publikacji dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki „Kalendarz Ucznia”.

Pliki edukacyjne

Poszczególne punkty projektu: „Opowiadania o mieście„, który realizuje Tomasz Nycz w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, można kopiować oraz przetwarzać w celach edukacyjnych.

Pobierz historię Zamku Kulmizów w Żarowie wraz ze wspomnieniami na jego temat. Historię na potrzebę projektu stworzył Zbigniew Malicki, za co dziękujemy!

Pobierz nagrania audio, w których Ryszard Dykcik opowiada o Parku Miejskim w Żarowie. Pliki dźwiękowe nagrał Tomasz Nycz.

Pobierz zdjęcie autorstwa Grzegorza Lewickiego oraz pocztówkę pochodzącą ze zbiorów Biblioteki Dziedzictwa Narodowego i Historycznego Gminy Żarów.

Foto-slajder Zamku Kulmizów w Żarowie

Powyższy foto-slajder, został stworzony na podstawie autorskiej fotografii Grzegorza Lewickiego oraz zdigitalizowanej kartki pocztowej datowanej na rok 1921, pochodzącej ze zbiorów Biblioteki Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów. Niniejszy fotoslajder, wyposażony w interaktywny suwak ma spełniać funkcję edukacyjną i poznawczą, ma budować wiedzę na temat przeszłości prezentowanego miejsca.

Zmiany w przestrzeni...

Z dokumentów rodziny von Kulmiz wynika, że sąsiedztwie zamku funkcjonowała ujeżdżalnia, stajnie, ogrodnictwo, szklarnie i inne zabudowania gospodarcze, po których dziś nie ma śladu. Elewacja obiektu ze strony północnej oraz zachodniej porośnięta była bluszczem, a w najbliższym sąsiedztwie można było natknąć się na liczne krzewy, kwiaty. Był też staw. Dziś o takim wizerunku Zamku Kulmizów możemy tylko pomarzyć oglądając stare fotografie i pocztówki z Saarau.

Opis historyczny: Zbigniew Malicki | Fotografia: Grzegorz Lewicki | Pocztówka: Biblioteka Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów | Narrator: Iwona Nieradka | Realizacja projektu: Tomasz Nycz.

Witaj w żarowskiej "Silesii"

W żarowskiej „Silesii”; mi znanej już jako „Dolnośląskie Zakłady Chemiczne Organika w Żarowie”, pracowali moi rodzice. Pamiętam jak czekałem przy portierni na tatę, który kończył poranną zmianę w fabryce. Gdy ojciec, idący długą prostą drogą w kierunku bramy zakładu pojawił się w zasięgu mojego wzroku, przeskakiwałem szlaban portierni i biegłem w jego kierunku. Zawsze dostawał za to reprymendę, a ja zawsze to robiłem. Dziś nie ma już Silesii (DZCH), nie ma mojego taty.

Tomasz Nycz

Narratorem jest Dorota Sip-Malczewska...

Historię Silesii w Żarowie czyta Dorota Sip-Malczewska – ur. w 1974, nieuleczalna optymistka z nieustającym apetytem na życie. Urodzona i wychowana w czasach PRL, nie wyzbyła się ciągotek do udzielania się w życiu społecznym.

Pliki edukacyjne

Poszczególne punkty projektu: „Opowiadania o mieście„, który realizuje Tomasz Nycz w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, można kopiować oraz przetwarzać w celach edukacyjnych.

Pobierz historię Silesii w Żarowie wraz ze wspomnieniami Stanisława Budka. Historię na potrzebę projektu udostępnił Zbigniew Malicki, za co dziękujemy!

Pobierz nagrania audio, w których Dorota Sip-Malczewska opowiada o Silesii w Żarowie. Pliki dźwiękowe nagrał Tomasz Nycz.

Pobierz zdjęcie autorstwa Grzegorza Lewickiego oraz pocztówkę pochodzącą ze zbiorów Pana Marka Wąsowskiego.

Foto-slajder Silesii w Żarowie

Powyższy foto-slajder, został stworzony na podstawie autorskiej fotografii Grzegorza Lewickiego oraz zdigitalizowanej kartki pocztowej datowanej na lata 20-te XX wieku, pochodzącej ze zbiorów Pana Marka Wąsowskiego. Niniejszy fotoslajder, wyposażony w interaktywny suwak ma spełniać funkcję edukacyjną i poznawczą, ma budować wiedzę na temat przeszłości prezentowanego miejsca.

Zmiany w przestrzeni...

Dolnośląskie Zakłady Chemiczne „Organika”, nazywane przez wszystkich mieszkańców Żarowa; „Silesią” zostały zamknięte w 2004 roku. Kilka lat później, wszystkie budynki przemysłowe zostały wyburzone przez firmę „Ardok” z Gliwic, która kupiła niniejszy teren od syndyka zakładowego. Teren fabryki porasta młody las, w którym można wyczuć unoszącą się woń różnych chemikaliów. Jednym z niewielu punktów orientacyjnych, który przetrwał do dziś, jest wysoki komin widoczny powyżej na foto-slajderze. Budując powyższy foto-slajder staraliśmy się wykonać zdjęcie z identycznej perspektywy – niestety było to niemożliwe ze względu na brak budynku z okien którego został wykonany pierwowzór.

Opis historyczny: Zbigniew Malicki, Marek Wąsowski | Fotografia: Grzegorz Lewicki | Pocztówka: Marek Wąsowski | Narrator: Dorota Sip-Malczewska | Realizacja projektu: Tomasz Nycz.

Witaj nad Stawem miejskim w Żarowie!

Staw miejski w Żarowie jest miejscem rekreacji wielu mieszkańców Żarowa. Zimą, gdy tafla wody zamarza można spotkać dzieci i młodzież, którzy ślizgają się wzdłuż brzegu na własnych butach. Latem siedząc pod dębami, można obserwować zachód słońca, które przegląda się w tym niewielkim zbiorniku.

Tomasz Nycz

Narratorem jest Paweł Zieliński...

Historię Stawu miejskiego w Żarowie czyta Paweł Zieliński – ur. w 1990, raper, muzyk, organizator imprez hip-hop. Piewca miasta Żarów, aktywny w jego życiu społecznym.

Pliki edukacyjne

Poszczególne punkty projektu: „Opowiadania o mieście„, który realizuje Tomasz Nycz w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, można kopiować oraz przetwarzać w celach edukacyjnych.

Pobierz historię Stawu miejskiego w Żarowie wraz ze wspomnieniami. Historię na potrzebę projektu udostępnił Zbigniew Malicki, za co dziękujemy!

Pobierz nagrania audio, w których Paweł Zieliński opowiada o Stawie miejskim w Żarowie. Pliki dźwiękowe nagrał Tomasz Nycz.

Pobierz zdjęcie autorstwa Grzegorza Lewickiego oraz pocztówkę pochodzącą ze zbiorów Pana Andrzeja Bielca.

Foto-slajder Stawu miejskiego w Żarowie

Powyższy foto-slajder, został stworzony na podstawie autorskiej fotografii Grzegorza Lewickiego oraz zdigitalizowanej kartki pocztowej datowanej na 1930 rok, pochodzącej ze zbiorów Pana Andrzeja Bielca. Niniejszy fotoslajder, wyposażony w interaktywny suwak ma spełniać funkcję edukacyjną i poznawczą, ma budować wiedzę na temat przeszłości prezentowanego miejsca.

Zmiany w przestrzeni...

„Sześć świadków historii” – mowa tu o pokaźnych dębach; na przedwojennej pocztówce znajdowały się za infrastrukturą kąpieliska, po którym dziś nie ma już śladu. Poziom wody w stawie miejskim, nieco się podniósł czyniąc brzeg bardziej wąskim i stromym. Dziś w tym miejscu obowiązuje zakaz kąpieli, jest sporo wędkarzy, dęby urosły.

Opis historyczny: Zbigniew Malicki, Marek Wąsowski | Fotografia: Grzegorz Lewicki | Pocztówka: Andrzej Bielec | Narrator: Paweł Zieliński | Realizacja projektu: Tomasz Nycz.

Witaj Kościele katolickim w Żarowie!

Rok 1910 przyniósł Naszej małej społeczności spełnienie długo oczekiwanych pragnień – własną świątynię. Nasze pokolenie zadało sobie wiele trudu, żeby ten wielki cel osiągnąć, pisał na wstępie swojej książki, cytując akapit „Podręcznika katolickiego dla duszpasterstwa Żarów, Zbigniew Malicki. Neogotycka budowla jest piękna i mam nadzieję, że będzie zachwycać przez kolejne dekady.

Tomasz Nycz

Narratorem jest Klaudia Piasecka...

Historię Kościoła katolickiego w Żarowie czyta Klaudia Piasecka ur. w 1997 roku; niedługo po powodzi 100-lecia. Kilka lat związana z chórem działającym przy kościele NSPJ w Żarowie, nieprzerwanie aktywna muzycznie, studentka. Entuzjastka dobrej sztuki, starego kina, muzyki filmowej, szukająca wartościowych ludzi. Optymistka, powtarzająca jak mantrę, że w życiu nie ma rzeczy niemożliwych i spraw beznadziejnych.

Pliki edukacyjne

Poszczególne punkty projektu: „Opowiadania o mieście„, który realizuje Tomasz Nycz w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, można kopiować oraz przetwarzać w celach edukacyjnych.

Pobierz historię Kościoła katolickiego w Żarowie wraz ze wspomnieniami. Historię na potrzebę projektu udostępnił Zbigniew Malicki, za co dziękujemy!

Pobierz nagrania audio, w których Klaudia Piasecka opowiada o Kościele katolickim w Żarowie. Pliki dźwiękowe nagrał Tomasz Nycz.

Pobierz zdjęcie autorstwa Grzegorza Lewickiego oraz pocztówkę pochodzącą ze zbiorów Biblioteki Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów.

Foto-slajder Kościoła katolickiego w Żarowie

Powyższy foto-slajder, został stworzony na podstawie autorskiej fotografii Grzegorza Lewickiego oraz zdigitalizowanej kartki pocztowej datowanej na 1917 rok, pochodzącej ze zbiorów Biblioteki Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów, prowadzonej przez Fundację Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Niniejszy fotoslajder, wyposażony w interaktywny suwak ma spełniać funkcję edukacyjną i poznawczą, ma budować wiedzę na temat przeszłości prezentowanego miejsca.

Zmiany w przestrzeni...

Zdjęcie z widokiem na Kościół katolicki w Żarowie zostało wykonane z ul. Juliusza Słowackiego (dawniej Moltkestrasse). Na prezentowanej, przedwojennej pocztówce możemy zauważyć miejską latarnię olejną po lewej stronie, po której dziś nie ma już śladu. Nieutwardzoną drogę po obu strona ograniczały niegdyś przydomowe ogródki z drewnianymi płotami. Wieża kościelna się nie zmieniła.

Opis historyczny: Zbigniew Malicki, Marek Wąsowski | Fotografia: Grzegorz Lewicki | Pocztówka: Biblioteka Dziedzictwa kulturowego i Historycznego Gminy Żarów | Narrator: Klaudia Piasecka | Realizacja projektu: Tomasz Nycz.

Witaj Szkole katolickiej w Żarowie!

Kiedyś szkoła katolicka, później gimnazjum, a teraz mieszkania prywatne. Budynek z nieotynkowanej cegły posiada jeden z ładniejszych trawników w Żarowie. Wspólnota mieszkaniowa dba o walory estetyczne, które poprawiają wizerunek miasta. Życzyłbym sobie więcej takich działań w moim otoczeniu.

Tomasz Nycz

Narratorem jest Leszek Michalak...

Historię Szkoły katolickiej w Żarowie czyta Leszek Michalak – Burmistrz Miasta i Gminy Żarów.

Pliki edukacyjne

Poszczególne punkty projektu: „Opowiadania o mieście„, który realizuje Tomasz Nycz w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, można kopiować oraz przetwarzać w celach edukacyjnych.

Pobierz historię Szkoły katolickiej w Żarowie wraz ze wspomnieniami. Historię na potrzebę projektu udostępnił Zbigniew Malicki, za co dziękujemy!

Pobierz nagrania audio, w których Leszek Michalak opowiada o Szkole katolickiej w Żarowie. Pliki dźwiękowe nagrał Tomasz Nycz.

Pobierz zdjęcie autorstwa Grzegorza Lewickiego oraz pocztówkę pochodzącą ze zbiorów Pana Andrzeja Bielca.

Foto-slajder Szkoły katolickiej w Żarowie

Powyższy foto-slajder, został stworzony na podstawie autorskiej fotografii Grzegorza Lewickiego oraz zdigitalizowanej kartki pocztowej datowanej na rok 1930, pochodzącej ze zbiorów Pana Andrzeja Bielca. Niniejszy foto-slajder, wyposażony w interaktywny suwak ma spełniać funkcję edukacyjną i poznawczą, ma budować wiedzę na temat przeszłości prezentowanego miejsca.

Zmiany w przestrzeni...

Zniknął drewniany płot – bardzo charakterystyczny dla dawnego Saarau. Na przedwojennej pocztówce możemy dostrzec  drzewo kasztanowca, po którym dziś już nie ma śladu. Tuż obok budynku z pasją pielęgnowany jest trawnik, będący wizytówką tego miejsca. Po lewej stronie brak domu jednorodzinnego „Ogrodnika”.

Opis historyczny: Zbigniew Malicki, Marek Wąsowski | Fotografia: Grzegorz Lewicki | Pocztówka: Andrzej Bielec | Narrator: Leszek Michalak | Realizacja projektu: Tomasz Nycz.

Witaj w Kaplicy cmentarnej w Żarowie!

Dziś teren cmentarza zajmuje znacznie większą powierzchnię niż na początku XX wieku, teren przyłączany jest od strony południowej. Kaplica cmentarna z nieotynkowanej cegły przeszła wiele remontów; podczas ostatniego odkryto kapsułę czasu z listem od dawnych mieszkańców Saarau.

Tomasz Nycz

Narratorem jest Maciej Wabik...

Historię Kaplicy cmentarnej w Żarowie czyta Maciej Wabikur. 1971 współzałożyciel Stowarzyszenia „Labiryntarium.pl”, świdniczanin mieszkający od niemal 10 lat w Żarowie, rozmiłowany w historii swojego nowego domu i jego okolic…

Pliki edukacyjne

Poszczególne punkty projektu: „Opowiadania o mieście„, który realizuje Tomasz Nycz w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, można kopiować oraz przetwarzać w celach edukacyjnych.

Pobierz historię Szkoły katolickiej w Żarowie wraz ze wspomnieniami. Historia pochodzi z niemieckiej gazety Baugewerks Zeitung.

Pobierz nagrania audio, w których Maciej Wabik opowiada o Kaplicy cmentarnej w Żarowie. Pliki dźwiękowe nagrał Tomasz Nycz.

Pobierz zdjęcie autorstwa Grzegorza Lewickiego oraz zdjęcie pochodzące ze zbiorów Pana Horsta Schöpe (Zdjęcie udostępnił Urząd Miejski w Żarowie).

Foto-slajder Kaplicy cmentarnej w Żarowie

Powyższy foto-slajder, został stworzony na podstawie autorskiej fotografii Grzegorza Lewickiego oraz zdigitalizowanego zdjęcia datowanego na okres 1930-1939, pochodzącej ze zbiorów Pana Horsta Schöpe. Niniejszy foto-slajder, wyposażony w interaktywny suwak ma spełniać funkcję edukacyjną i poznawczą, ma budować wiedzę na temat przeszłości prezentowanego miejsca.

Zmiany w przestrzeni...

Zdjęcie z lat 30-tych XX wieku, wykonane jest z miejsca w którym kiedyś znajdowało się pole uprawne, dziś jest to teren stacji „Orlen”. Ze względu na drzewa rosnące przy zbiornikach paliwowych, nie udało się wykonać współczesnej fotografii w perspektywie, z jaką mamy do czynienia w pierwowzorze. Drzewa urosły, brama została oczyszczona i odnowiona. Cmentarz sukcesywnie zwiększa swoją powierzchnie.

Opis historyczny: Maciej Wabik | Fotografia: Grzegorz Lewicki | Zdjęcie: Horst Schöpe | Narrator: Maciej Wabik | Realizacja projektu: Tomasz Nycz.

Witaj w żarowskim Marienhaus!

W latach 70-tych XX wieku wyburzono były dom modlitwy – Marienhaus oraz pobliski dom książki, w wyniku czego Żarów stracił możliwość posiadania maluteńkiego ryneczku. Dawny kościół ewangelicki, posiadał małą wieżyczkę z zegarem, która dziś mogłaby pełnić funkcję „ratusza”. Domniemam, że zamknięta przez budynki przestrzeń, pełniłaby funkcję miejsca spotkań wielu mieszkańców Gminy Żarów.

Tomasz Nycz

Narratorem jest Roman Domański...

Historię Marienhaus w Żarowie czyta Roman DomańskiUr. w 1967 r. Pierwsze lata swojego życia mieszkał w Marienhaus. Wieczny optymista pasjonujący się całe życie historią starożytną, naukami ścisłymi, techniką, elektroniką i krótkofalarstwem. Chętnie pomaga w działaniach społecznych.

Pliki edukacyjne

Poszczególne punkty projektu: „Opowiadania o mieście„, który realizuje Tomasz Nycz w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, można kopiować oraz przetwarzać w celach edukacyjnych.

Pobierz historię Marienhaus w Żarowie wraz ze wspomnieniami. Historię na potrzebę projektu udostępnił Zbigniew Malicki, za co dziękujemy!

Pobierz nagrania audio, w których Roman Domański opowiada o żarowskim Marienhaus. Pliki dźwiękowe nagrał Tomasz Nycz.

Pobierz zdjęcie autorstwa Grzegorza Lewickiego oraz pocztówkę pochodzącą ze zbiorów Pana Andrzeja Bielca.

Foto-slajder żarowskiego Marienhaus

Powyższy foto-slajder, został stworzony na podstawie autorskiej fotografii Grzegorza Lewickiego oraz zdigitalizowanej kartki pocztowej datowanej na rok 1929, pochodzącej ze zbiorów Pana Andrzeja Bielca. Niniejszy foto-slajder, wyposażony w interaktywny suwak ma spełniać funkcję edukacyjną i poznawczą, ma budować wiedzę na temat przeszłości prezentowanego miejsca.

Zmiany w przestrzeni...

Przestrzeń w miejscu, w którym stał Marienhaus zmieniła się nie do poznania. Brak samego budynku i pobliskiej pastorówki, która znajdowała się na terenie dzisiejszego pareczku w centrum miasta. Dziś patrzymy na obiekt usługowy, który w porównaniu z piękną architekturą domu modlitwy, przegrywa w kwestii estetyki. Jednak i w „Nefrycie”, tak samo jak i w pomieszczeniach Marienhaus, spotykają się ludzie, są punkty gastronomiczne…

Opis historyczny: Zbigniew Malicki | Fotografia: Grzegorz Lewicki | Pocztówka: Andrzej Bielec | Narrator: Roman Domański | Realizacja projektu: Tomasz Nycz.

Witaj na Placu Wolności w Żarowie!

Plac Wolności w Żarowie, to nie tylko zniszczony pomnik. Ciekawym elementem tej części miasta są wille: np. willa Gollnick, willa Dietze, willa Mabdel  oraz willa Mandel, znajdująca się dawniej na (Kulmizplatz 2), niegdyś porośnięta bluszczem.

Tomasz Nycz

Narratorem jest Dorota Kutołowska...

Historię Placu Wolności w Żarowie czyta Dorota KutołowskaUr. w 1993 roku w Przemyślu. Od wczesnej młodości zakochana w Żarowie. 11 lat związana z nim przez Teatr Bezdomny. Od lat 3 szczęśliwa jego mieszkanka.

Pliki edukacyjne

Poszczególne punkty projektu: „Opowiadania o mieście„, który realizuje Tomasz Nycz w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, można kopiować oraz przetwarzać w celach edukacyjnych.

Pobierz historię Placu Wolności w Żarowie wraz ze wspomnieniami. Historię na potrzebę projektu udostępnił Mirosław Stawski, za co dziękujemy!

Pobierz nagrania audio, w których Dorota Kutołowska opowiada o żarowskim Placu Wolności. Pliki dźwiękowe nagrał Tomasz Nycz.

Pobierz zdjęcie autorstwa Grzegorza Lewickiego oraz pocztówkę pochodzącą ze zbiorów Pana Andrzeja Bielca.

Foto-slajder żarowskiego Placu Wolności

Powyższy foto-slajder, został stworzony na podstawie autorskiej fotografii Grzegorza Lewickiego oraz zdigitalizowanej kartki pocztowej datowanej na rok 1936, pochodzącej ze zbiorów Pana Andrzeja Bielca. Niniejszy foto-slajder, wyposażony w interaktywny suwak ma spełniać funkcję edukacyjną i poznawczą, ma budować wiedzę na temat przeszłości prezentowanego miejsca.

Zmiany w przestrzeni...

Pomnik został zniszczony po 1945 roku. Obelisk wykonany z kamienia strzegomskiego, zastąpił sześciokątny klomb w którym nic nie rośnie. Niewysoki murek ugina się pod wpływem czasu, krusząc się w niektórych miejscach. Ruiny pomnika chyba już nie kojarzą się z III Rzeszą, miejsce to raczej plac zabaw niż miejsce, jakiejkolwiek pamięci.

Opis historyczny: Mirosław Stawski | Fotografia: Grzegorz Lewicki | Pocztówka: Andrzej Bielec | Narrator: Dorota Kutołowska | Realizacja projektu: Tomasz Nycz.

Witaj w żarowskiej Szamotowni!

„Szamotownia”, dziś Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A, to jest jednym z najbardziej nowoczesnych zakładów w Europie produkujących glinokrzemianowe materiały ogniotrwałe przeznaczone głównie dla hutnictwa stali i metali kolorowych (w tym aluminium), odlewni, koksowni, cementowni, energetyki oraz hut szkła. Jest to jedyny założony przez Kulmiza zakład, który istnieje do dnia dzisiejszego.

Tomasz Nycz

Narratorem jest Janusz Kluba...

Historię Placu Wolności w Żarowie czyta Janusz Kluba – Ur. w 1982 roku. „Czerwcowy rocznik ’82. Nie licząc zagranicznych wojaży to można powiedzieć, że całe swoje życie przemieszkał w Żarowie. Lubuje się nieco w językach obcych, aerografii i komiksach.

Pliki edukacyjne

Poszczególne punkty projektu: „Opowiadania o mieście„, który realizuje Tomasz Nycz w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, można kopiować oraz przetwarzać w celach edukacyjnych.

Pobierz historię Szamotowni w Żarowie wraz ze wspomnieniami. Historię na potrzebę projektu udostępnił Zbigniew Malicki, za co dziękujemy!

Pobierz nagrania audio, w których Janusz Kluba opowiada o żarowskim Placu Wolności. Pliki dźwiękowe nagrał Tomasz Nycz.

Pobierz zdjęcie autorstwa Grzegorza Lewickiego oraz pocztówkę pochodzącą ze zbiorów Biblioteki Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów.

Foto-slajder żarowskiej Szamotowni

Powyższy foto-slajder, został stworzony na podstawie autorskiej fotografii Grzegorza Lewickiego oraz zdigitalizowanej kartki pocztowej datowanej na rok 1909, pochodzącej ze zbiorów Biblioteki Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów. Niniejszy foto-slajder, wyposażony w interaktywny suwak ma spełniać funkcję edukacyjną i poznawczą, ma budować wiedzę na temat przeszłości prezentowanego miejsca.

Zmiany w przestrzeni...

Widok opublikowany na przedwojennej pocztówce został uwieczniony najprawdopodobniej z pierwszego lub drugiego piętra budynku znajdującego się pod adresem Plac Wolności 3 lub 7. Willa Mandel przysłonięta jest drzewami, w oddali brak dymiących kominów. Przy willi Gollnick można zauważyć charakterystyczny maszt, który dziś nie istnieje…

Opis historyczny: Zbigniew Malicki | Fotografia: Grzegorz Lewicki | Pocztówka: Biblioteka Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów | Narrator: Janusz Kluba| Realizacja projektu: Tomasz Nycz.

Poszukaj tabliczek dźwiękowych z barcodami

Na początku listopada 2017 roku, w miejscach o których narratorzy „opowiadali o mieście”, Fundacja Inicjatywa B zainstalowała tabliczki opisowe. 10 tabliczek zawierających mapkę terenu z uwzględnieniem miejsca historycznego, którego dot. „opowiadanie”, informacje podstawowe o projekcie oraz dwa kody, które można zeskanować aplikacjami znajdującymi się w smartphonach i tabletach. Jeżeli napotkasz na mieście Naszą tabliczkę, zeskanuj kody i posłuchaj na miejscu historii i wspomnień! Poniżej przedstawiamy 6 z 10 tabliczek…

KAPSUŁA CZASU - Zamykamy na 25 lat

Chcesz wziąć udział w niesamowitym projekcie? Schowaj „cząstkę siebie” na 25 lat… napisz list do rodziców, rodzeństwa lub wnuków… kapsuła czasu zostanie otwarta komisyjnie za 25 lat i dostarczy Nam wszystkim, społeczności żarowskiej wielu informacji na temat ówczesnego Żarowa. Jak otworzymy kapsułę czasu… wszystkie zaklejone koperty trafią do adresatów, NIE OTWIERAMY Państwa korespondencji, zadbamy o to aby poczta historyczna dotarła na wskazany na kopercie adres. Pliki cyfrowe skopiujemy, wgramy nowe pliki, a następnie… zamkniemy kapsułę na kolejne 25 lat!

Co zbieramy ?

W kapsule czasu znajdą się dwa rodzaje dokumentów: drukowane (tutaj przewidujemy zamknięcie ok 100 kopert zawierających listy drukowane i pisane ręcznie dla potomnych) oraz cyfrowe (tu zachęcamy do dzielenia się np. własną twórczością, zbiorami rodzinnymi, refleksją ta temat otaczającego nas świata, wspomnienia i komentarze dot. szeroko pojętej Gminy Żarów etc.)

Jak dostarczyć ?

KOPERTY wrzucamy do skrzynki poczty historycznej lub zostawiamy na Regale pamięci w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Żarów. Koperty muszą być starannie zaklejone oraz zaadresowane. Po 25 latach postaramy się dostarczyć korespondencję pod wskazany adres!

PLIKI CYFROWE wysyłamy na adres: wezmeudzial@inicjatywab.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „Kapsuła czasu – Zamykamy na 25 lat). Jeżeli tworzysz autorskie materiały dźwiękowe, wizualne, jeśli posiadasz zeskanowane zdjęcia rodzinne lub przedstawiające przestrzeń miejską podeślij je do kapsuły czasu. Dozwolonymi formatami są:  mp3, mp4, jpg, png, pdf…

Relacja z zamknięcia kapsuły czasu

Przez ponad miesiąc organizatorzy wydarzenia; Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl przy współpracy z Urzędem Miejskim w Żarowie, za pośrednictwem Skrzynki Poczty Historycznej oraz Biblioteki Publicznej, zbierali listy oraz pliki cyfrowe od mieszkańców gminy Żarów w ramach akcji „Kapsuła czasu – Zamykamy na 25 lat”. Składamy podziękowanie dla Żarowskiej Kroniki Filmowej za realizację filmu wideo.

KAPSUŁA CZASU – ZAMKNĘLIŚMY MATERIAŁY OD MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARÓW NA 25 LAT

Przez ponad miesiąc organizatorzy wydarzenia; Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl przy współpracy z Urzędem Miasta, za pośrednictwem Skrzynki Poczty Historycznejoraz Biblioteki Publicznej, zbierali listy oraz pliki cyfrowe od mieszkańców Gminy Żarów w ramach akcji „Kapsuła czasu – Zamykamy na 25 lat”.

Jesteśmy bardzo dumni, że udało się stworzyć kapsułę czasu, która przez ćwierć wieku będzie skrywać wspomnienia, listy, zdjęcia i twórczość mieszkańców Gminy Żarów. Życzymy sobie, aby po upływie 9131 dni wszystkie zdeponowane materiały dotarły do adresatów, a pozostałe dokumenty ujrzały światło dzienne. Take zadanie mają osoby, które otworzą kapsułę czasu, kimkolwiek oni będą!

MEDIA O PROJEKCIE

 • O projekcie „Opowiadania o mieście ” informowały media lokalne, którym dziękujemy! Artykuły dot. specyfiki projektu oraz realizacji poszczególnych etapów przeczytać można m.in na: Portalach regionfakty.pl oraz swidnica24.pl

MEDIA O KAPSULE CZASU

NASI ODBIORCY

 • W projekcie „Opowiadania o mieście” wzięło udział 10 narratorów, którzy nagrali 20 dźwiękowych opowiadań, stworzyliśmy 10 retrospektywnych foto-slajderów i taką samą ilość filmów składających się z aktualnych zdjęć i starych pocztówek.
 • Zaprosiliśmy 2 kolekcjonerów, aby udostępnili Nam swoje zbiory, fotografie powstały w ramach projektu są autorstwa Grzegorza Lewickiego oraz Marcina Cudo.
 • Fundacja Inicjatywa B informuje, że projekt :Opowiadania o mieście” cieszył się dużym uznaniem wśród mieszkańców Gminy Żarów. W projekcie uczestniczyło kilkadziesiąt osób aktywnych oraz prawie 1000 odbiorców pośrednich, za co dziękujemy!

Projekt realizowany w ramach stypendium, które przyznało: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Twórca projektu: Tomasz Nycz. Organizator: Fundacja Inicjatywa B, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Urząd Miejski w Żarowie, Partner: Puruno, igutek.pl. Wsparcie organizacyjne: Agencja Reklamowa GEOSPACE