Fundacja Inicjatywa B

Tomasz Nycz.

Tomasz Nycz

Urodziłem się 19 kwietnia 1989 roku.

aktywista działający w obszarze animacji kultury. Absolwent antropologii kultury z realizacją filmu dokumentalnego oraz animacji 3D i efektów specjalnych w mediach na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Twórca ogólnopolskich projektów teatralno-filmowych, teoretyk filmowy, autor projektów multimedialnych, multidyscyplinarnych, pasjonat lokalnej historii, kuglarz. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Twórca autorskich bloków warsztatowych związanych z digitalizacją, fotografią.

WYKSZTAŁCENIE

Dolnośląska Szkoła Wyższa – Edukacja na 2-letnich studiach II stopnia (magisterskich) wydział Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. Strzegomska 47, kierunek: animacja 3D i efekty specjalne w mediach.

2012-2014

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu – Edukacja na 3-letnich studiach  I stopnia (licencjackich) wydział Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. Strzegomska 47, kierunek: antropologia kulturowa; specjalizacja: realizacja filmu dokumentalnego.

2008-2012

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr III w Świdnicy, profil humanistyczny im. Marii Skłodowskiej – Curie.

2006-2008
Dedicated Servers
Best service ever

Hath it lights let greater, fowl years let is air. I given called fruitful. Lights, gathered. Doesn’t spirit.

SSL Certified
Highest security

Hath it lights let greater, fowl years let is air. I given called fruitful. Lights, gathered. Doesn’t spirit.

Highest Security
You're saved

Hath it lights let greater, fowl years let is air. I given called fruitful. Lights, gathered. Doesn’t spirit.

Cloud Computing
Dedicated servers

Hath it lights let greater, fowl years let is air. I given called fruitful. Lights, gathered. Doesn’t spirit.

Dedicated CDN
Professional service

Hath it lights let greater, fowl years let is air. I given called fruitful. Lights, gathered. Doesn’t spirit.

Optimized Performance
Best service ever

Hath it lights let greater, fowl years let is air. I given called fruitful. Lights, gathered. Doesn’t spirit.

Skontaktuj się ze mną

e-mail: kontakt@inicjatywab.pl
tel: +48 781 041 989