Fundacja Inicjatywa B

Żarowska Strefa NGO z tablicami informacyjnymi

Żarowska Strefa NGO z tablicami informacyjnymi

Żarowska Strefa NGO – to miejsce stworzone z myślą o wsparciu lokalnych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych działających w sektorze szeroko pojętej kultury na terenie Gminy Żarów. Projekt, którego administratorem jest Fundacja Inicjatywa B ma stymulować aktywności na terenie Ziemi Żarowskiej, kreować płaszczyzny promocji i reklamy lokalnych producentów oraz wspierać organizacyjnie NGO z terenu 58-130.

Powstały tablice informacyjne dla NGO w Żarowie

21 października dwie organizacje pozarządowe z Żarowa: Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, zainstalowały na elewacji budynku znajdującego się przy ul. Armii Krajowej 40 dwie gabloty informacyjne, które dedykowane są żarowskim NGO oraz wytwórcom produktu lokalnego. Na tablicach pojawiać się będą informacje o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych, artystycznych, historycznych i edukacyjnych, które organizowane są przez lokalnych animatorów (przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji). Tablice informacyjne prezentować będą treści apolityczne, areligijne i tworzone tylko i wyłącznie przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Żarów.

Informacje organizacyjne

Informacje o organizacjach oraz produktach lokalnych wchodzących w skład Żarowskiej Strefy NGO znajdują się na stronie: www.inicjatywab.pl/strefango. Chcesz dołączyć do Strefy NGO? Sprawdź Regulamin.

Administratorem Żarowskiej Strefy NGO jest: Fundacja Inicjatywa B. Opiekunami gablot informacyjnych są: Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Sponsorem liter przestrzennych i druków promocyjnych jest: Agencja Reklamowa Geospace. Podziękowania dla firmy Pana Wiesława Kądziołki oraz firmy Profil. Gabloty zostały sfinansowane ze środków własnych Fundacji Inicjatywa B i Stowarzyszenia Labiryntarium.pl.