Fundacja Inicjatywa B

Warsztaty digitalizacji dla MOW Mrowiny

Warsztaty digitalizacji dla MOW Mrowiny

Fundacja Inicjatywa B w dniu 19 listopada 2022 roku zorganizowała warsztaty digitalizacji dedykowane dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mrowinach. Celem spotkania teoretyczno-praktycznego było rozwinięcie umiejętności młodzieży w zakresie digitalizacji dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem alternatywnych sposobów ucyfrowienia archiwaliów.

Program warsztatów digitalizacji składał się z autorskiego bloku, w ramach którego omówiono: proces digitalizacji, zagadnienia tj.: bitmapa, grafika wektorowa, oświetlenie, DPI, PPI, wzorzec kolorów, rodzaje skanerów, różne grupy dokumentów, formaty prezentacyjne i archiwalne. Po części teoretycznej przyszła pora na użycie różnych skanerów i aplikacji w praktyce oraz tworzenie formatów archiwalnych zdjęć.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne: Organizator: Fundacja Inicjatywa B, Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Partner: Koło Gospodyń Wiejskich w Imbramowicach.