Fundacja Inicjatywa B

Tylko liście mogą leżeć w Parku

Tylko liście mogą leżeć w Parku

Przestrzeń zabytkowego parku w Żarowie została wysprzątana przez zespół Fundacji Inicjatywa B, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz Wolontariuszy, którzy zgłosili chęć udziału w akcji społecznej pt. „Tylko liście mogą leżeć w parku„. Sprzątanie Parku miejskiego w Żarowie zostało zorganizowane w ramach projektu PARK51.

ok. 20 osób posprzątało Park miejski w Żarowie

6 czerwca 2020 roku teren żarowskiego Parku miejskiego, został uprzątnięty z butelek, plastikowych opakowań, kapsli i innych śmieci, które znajdowały się w pobliżu ławek, kubłów, pod drzewami i na terenie bardziej zalesionym. ok. 20 Wolontariuszy zebrało 39 worków odpadów. Worki na śmieci w poniedziałek zostaną wywiezione w miejsce składowania odpadów.

Fundacja Inicjatywa B wskazała kubły do likwidacji

W żarowskim parku na bardzo małej powierzchni znajduje się 16 koszy na śmieci. 10 z nich nie posiada dna,  jest uszkodzonych i tym samym nie spełnia swojej funkcji, dlatego też po wyrzuceniu czegokolwiek do kubła, śmieci wylatują na trawę. Sprzątanie Parku miejskiego w Żarowie, było doskonałą okazją na wskazanie nieczynnych koszy na śmieci i ich zabezpieczenie taśmą ostrzegawczą. Nasza organizacja liczy na szybką interwencję Urzędu Miejskiego w Żarowie, który jako administrator powinien usunąć zepsute kubły.

Fundacja Inicjatywa B dziękuje Urządowi Miasta i Gminy Żarów za przekazanie na niniejszy cel worków na śmieci, rękawiczek oraz za organizację wywiezienia odpadów. Apelujemy również do osób, które przebywają na terenie żarowskiego Parku miejskiego o wyrzucanie odpadów do pojemników na śmieci lub zabieranie ich ze sobą.

foto. Tomasz Nycz / Marek Wąsowski