Fundacja Inicjatywa B

Retrospekcja. Robimy zdjęcia z konikiem

Retrospekcja. Robimy zdjęcia z konikiem

Starsi mieszkańcy Żarowa posiadają zdjęcia z konikiem Józefa Babica, który poza zakładem fotograficznym „wędrował” po mieście pozując do zdjęć. 19 sierpnia z okazji Światowego Dnia Fotografii oraz 101. rocznicy urodzin żarowskiego fotografa, moda na fotki z konikiem powróciła do Żarowa.

Fundacja Inicjatywa B w godzinach 15.00-19.00 wykonała 79 fotografii za pomocą aparatu typu polaroid, które od razu trafiły w ręce osób pozujących. Happening fotograficzny, przeprowadzony przy ul. Krasińskiego (nieopodal ronda), pomimo zmiennej pogody przyciągnął 109 osób, które pozowały do zdjęć i rozmawiały na temat archiwalnych materiałów z konikiem Babica.

Materiały archiwalne z działalności Józefa Babica

Aby upamiętnić działalność dokumentacyjną Józefa Babica, z okazji 101. rocznicy jego urodzin poza happeningiem, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl prowadziło rozmowy ze starszymi mieszkańcami Żarowa o archiwalnych fotografiach. Już w trakcie wydarzenia Pan Grzegorz Federcio oraz Pani Wiesława Elster dostarczyli nam zdjęcia z konikiem, którego znamy z innych zdjęć wchodzących w skład Cyfrowego Archiwum Ziemi Żarowskiej.

Organizator: Fundacja Inicjatywa B. Partner: Ślężański Ośrodek Kultury. Szczegółowe informacje można znaleźć na: https://inicjatywab.pl/2020/08/15/retrospekcja-robimy-zdjecia-z-konikiem/, więcej zdjęć w wydarzeniu na Facebooku!