Fundacja Inicjatywa B

Renowacja żarowskiej rzeźby AKT. Część 1

Renowacja żarowskiej rzeźby AKT. Część 1

Rozpoczął się kilkuetapowy proces renowacji żarowskiej rzeźby AKT. W dniu 29 maja 2019 roku, syn autora żarowskiej Panny, Jan Zamorski przystąpił do pierwszych prac mających na celu ratowanie jedynego w mieście pomnika, który od lat 70-tych XX wieku cieszy oko mieszkańców Żarowa.

Etap pierwszy

Podczas pierwszego dnia Naga Panna przeżyła bardzo dużo, właściwie tak dużo nie działo się wokół niej od momentu gdy stanęła na placu w centrum Żarowa… Pierwszy etap prac renowacyjnych polegał na oczyszczeniu pomnika z porostów, grzybów, części mchu oraz kurzu miejskiego; co sprawiło że Panna nieco rozjaśniała!

Po czyszczeniu, Jan Zamorski z takiej samej gliny, na której pracował autor rzeźby, wykonał formy tymczasowe na nosie oraz stopie – tych elementów na próżno szukać dziś w strukturze rzeźby – wrócą w formie betonowych elementów w kolejnych etapach prac.

Gdy glina twardniała, zaproszony przez Fundację Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl rzeźbiarz, usunął kruche elementy, poszerzył pęknięcia, a wszystko po to aby reperaturki dobrze zespoiły się z elementami konstrukcji… Po wypełnieniu drobnych ubytków i przeprowadzeniu rekonstrukcji palców u dłoni, przyszła pora na gruntowanie rzeźby. W takim stanie żarowska rzeźba postoi kilka dni.

Renowacja rzeźby jest możliwa dzięki:

Zbiórka pieniędzy ne renowację żarowskiej rzeźby AKT wraz z działaniami animacyjnymi, prowadzona była równolegle na kilku płaszczyznach. Pierwszy 1000 zł, przekazała na rzecz projektu Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów S.A, poprzez ogólnodostępną akcję na portalu Zrzutka.pl, którą wsparło 21 osób uzbieraliśmy 795 zł. Natomiast brakującą kwotę: 3, 500 zł, przekazała spółka Potoczni. Pomoc przy stworzeniu parasola zaoferowała nam firma MARTECH! Natomiast tablicę informacyjną wykona Agencja Reklamowa Geospace.