Fundacja Inicjatywa B

Relacja z podsumowania roku 2019 w Bibliotece Dziedzictwa

Relacja z podsumowania roku 2019 w Bibliotece Dziedzictwa

W ramach podsumowania roku 2019 w Bibliotece Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej, tj. „16. spotkanie przy Regale pamięci”, w dniu 30 stycznia organizatorzy przedstawili projekt w liczbach, unaocznili zrealizowane wydarzenia, które zostały dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski i Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz podziękowali sponsorom za ich wkład w budowę nowoczesnej formy prezentacji lokalnej historii.

Podczas noworocznego spotkania przedstawiona została prezentacja ewaluacyjna, podpisane zostało porozumienie o dalszym partnerstwie Biblioteki Publicznej w Żarowie w projekcie oraz rozdano podziękowania dla sponsorów i darczyńców, którzy zdecydowali się wesprzeć Regał pamięci w roku 2019. Biblioteka Dziedzictwa otrzymała także kilka archiwaliów przekazanych bezpłatnie przez sympatyków projektu, o których napiszemy niebawem! Dziękujemy, że jesteście z nami!

Od 2016 roku do końca 2019 roku projekt można przedstawić w liczbach: 137 zakupów na łączną kwotę 10.066,00 zł, 79 archiwaliów przekazanych bezpłatnie, 17 wrzutów do Skrzynki poczty historycznej, 15 zorganizowanych spotkań przy Regale pamięci

Podsumowanie roku 2019

Dzięki dobrowolnym wpłatom mieszkańców Gminy Żarów (oraz innych sympatyków projektu) w 2019 roku zostało zakupionych 36 archiwaliów na łączną kwotę: 3299,58 zł. Kolejnych 18 zestawów pozyskaliśmy bezpłatnie. Wszystkie dokumenty dostępne są publicznie na Regale pamięci w godzinach funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów oraz wirtualnie na stronie www.bibliotekadziedzictwa.pl na wolnej licencji.

W 2019 roku na wniosek Fundacji Inicjatywa B projekt otrzymał dwa dofinansowania przyznane przez: Muzeum Historii Polski w programie „Patriotyzm Jutra” oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa w programie „Wspólnie dla dziedzictwa” na łączną kwotę: 57,050 zł, którą przeznaczyliśmy na stworzenie i organizację wielu wydarzeń. Dzięki środkom zewnętrznym udało się: stworzyć dwie plenerowe wystawy fotografii miejskich Żarowa z okresu 1950-1980, nagrać pięć Lokalnych Historii Mówionych, zorganizować trzy PRElekcje o lokalnej historii, przeprowadzić trzy wykłady o historii Gminy Żarów, zrealizować warsztaty z digitalizacji dokumentów historycznych i ucyfrowienia dokumentów historycznych, nagrać i opublikować sześć filmów z lotu drona, wdrożyć drugi Regał pamięci w Jaworzynie Śląskiej, zorganizować „Stary Żarów 4” – rowerową grę miejską oraz wydać: pierwszy numer nieregularnika „Biblioteka Dziedzictwa” i reprodukcje przedwojennych kartek pocztowych.

Nagrody i wyróżnienia

Ponadto warto wspomnieć o nagrodach i wyróżnieniach, które otrzymaliśmy w 2019 roku. Biblioteka Dziedzictwa prowadzona przez nasze organizacje, wygrała w plebiscycie Radia Wrocław w konkursie Top5 dolnośląskich organizacji działających lokalnie. Projekt został również zaprezentowany na międzynarodowej konferencji pt. „Wolontariat dla dziedzictwa”, która odbyła się w Krakowie. Kolejnym wyróżnieniem była nagroda główna Narodowego Centrum Kultury w konkursie „Odkryj swój skarb”, którą projekt otrzymał na wniosek Fundacji Inicjatywa B.

Z  Biblioteką Dziedzictwa można było się zapoznać dzięki prestiżowym publikacjom: zarys projektu pojawił się ogólnopolskim „Plannerze” wydanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz w „Lokalnych inspiracjach” Narodowego Centrum Kultury. Pod konice roku niespodziewanie dzięki wsparciu Invest-Park Development Sp. z o. o. został wydany drugi numer gazety projektowej.

Po więcej informacji zapraszamy na strony projektu: www.bibliotekadziedzictwa.pl, www.inicjatywab.pl/biblioteka-dziedzictwa oraz www.labiryntarium.pl/biblioteka-dziedzictwa.html. Zachęcamy również do odwiedzin Regału pamięci w Bibliotece Publicznej w Żarowie oraz do ponownego wsparcia projektu. W spotkaniu podsumowującym wzięło udział 29 osób.