Fundacja Inicjatywa B

Projekt rewitalizacji skweru przy ul. Krasińskiego w Żarowie

Projekt rewitalizacji skweru przy ul. Krasińskiego w Żarowie

Fundacja Inicjatywa B przedstawia wieloetapowy projekt rewitalizacji skweru, który znajduje się przy ul. Krasińskiego w Żarowie. Przedmiotem opracowania jest istniejący teren zielony o powierzchni 1448 m2, numer działki nr 326.

Obecnie skwer jest mało estetyczny. Większość terenu pokrywa dziki trawnik oraz wydeptane ścieżki. Brak oświetlenia, zniszczone ławki, a także pojemniki na odpady selektywne przy głównym wejściu nie zachęcają do odwiedzin. Na terenie znajduje się chodnik z płyt betonowych w słabym stanie, powykrzywiany oraz z brakującymi elementami. Wzdłuż granic działki istnieją dwie podłużne donice kamienne, pełniące również funkcję murków. Ich stan jest dobry, jedynie w pn-zach części jest wybrakowany. Drzewostan tworzą drzewa liściaste: robinie akacjowe, klony pospolite, klon pospolity odm. 'Schwedleri’ oraz lipy drobnolistne.

Nowe nasadzenia zieleni zaproponowane w koncepcji zostały dostosowane do warunków siedliskowych, zarówno pod względem kompozycyjnym, jak i gatunkowym. Projektowana roślinność jest odporna na niekorzystne warunki miejskie, a poprzez swoją barwę, pokrój i fakturę – dekoracyjna o każdej porze roku.

Koncepcja projektowa skweru zawiera następujące elementy: plac funkcjonalny pod wydarzenia okolicznościowe, nowa nawierzchnia brukowa, nowa mineralna nawierzchnia przepuszczalna, stojaki na rowery, słupki miejskie, ławki parkowe, ławka wokół drzewa zainstalowana na istniejącym murku, oświetlenie i monitoring, „Kulmizówka” instalacja miejska, pełniąca również funkcję ławki, zbudowana z sygnowanych cegieł szamotowych, betonu oraz drewna, tablice informacyjne, teren dla dzieci, elementy ceramiczne pochodzące z PCO oraz nowa szata roślinna. Prace na rzecz poprawy estetyki, zaplanowane są na kilka etapów. Pierwszy z nich, Fundacja Inicjatywa B, Urząd Miejski w Żarowie oraz Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” Sp. z o.o. rozpoczną jeszcze w tym roku.

Rewitalizacja skweru ma na celu upamiętnienie 170 rocznicy (1850-2020) otwarcia pierwszej fabryki cegieł szamotowych. Fabryka została otwarta w 1850 roku i jest to jedyna istniejąca fabryka, którą założył ojciec żarowskiego przemysłu: C. Kulmiz. Zachęcamy do zapoznania się z inwentaryzacją skweru oraz z nową koncepcją zagospodarowania.

Informacje organizacyjne

Organizatorzy: Fundacja Inicjatywa B oraz Urząd Miejski w Żarowie. Sponsor strategiczny: Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” Sp. z o.o. Projekt zagospodarowania skweru oraz wizualizacje 3D dla Fundacji Inicjatywa B: www.zaprojektujogrod.com (mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Feszter oraz Diploma Garden Designer Monika Bogusz)