Fundacja Inicjatywa B

Podsumowanie roku 2021 w Bibliotece Dziedzictwa

Podsumowanie roku 2021 w Bibliotece Dziedzictwa

Podczas 18. spotkania Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl dokonali podsumowania działalności projektu, który od 2017 roku oparty jest na idei archiwistyki społecznej i różnych działaniach animacyjnych. Pomysłodawcy „Biblioteki Dziedzictwa” przedstawili Regał Pamięci w liczbach, na który w 2021 roku trafiły 34 dokumenty o wartości  2195,00 zł (22 zakupy, 9 darowizn, 3 wrzuty do Skrzynki Poczty Historycznej).

W tej części spotkania podano również zestawienie ilościowe za okres 2017-2021: przez 5 lat działalności projektu na żarowski Regał Pamięci: zakupiono 171 dokumentów, 108 archiwaliów pozyskano bezpłatnie, 22 otrzymano za pośrednictwem Skrzynki Poczty Historycznej, a to wszystko na łączną kwotę: 14.736,64 zł!

Po powyższym podsumowaniu Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl podziękowali darczyńcom i sponsorom, którzy przyczynili się do rozwoju projektu w 2021 roku, podzielono „urodzinowy tort”, a następnie omówiono ubiegłoroczne, zrealizowane działania projektowe. Na koniec goście „Biblioteki Dziedzictwa” oglądali zbiory Regału Pamięci oraz ekspozycję zdjęć pochodzących z Cyfrowego Archiwum Ziemi Żarowskiej.

W ramach kolejnego spotkania przy Regale Pamięci poza osobami wspierającymi projekt byli obecni przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, KGW Imbramowice oraz Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Informacje organizacyjne

Organizator: Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Partner: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów. Druk materiałów reklamowych: Agencja Reklamowa GEOSPACE.