Fundacja Inicjatywa B

Płytki pamięci z 2021 roku na Kapsule Czasu

Płytki pamięci z 2021 roku na Kapsule Czasu

8 grudnia 2017 roku w ramach projektu Opowiadania o mieście, który został zrealizowany w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które otrzymał Tomasz Nycz; Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Żarów zamknęli Kapsułę Czasu na 25 lat!

Po zamknięciu autorskiej Kapsuły Czasu, okres 25-lat do otwarcia wiadomości w 2042 roku, organizatorzy wykorzystują na montaż okolicznościowych tabliczek, zawierających rocznice, jubileusze (lokalnych grup, zespołów, formacji, szkół, organizacji itp.) oraz innych ważnych wydarzeń, które miały miejsce w danym roku kalendarzowym… Pamiątkowe płytki, umieszczane są bezpośrednio na cokole kapsuły czasu…

W 2021 roku Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl zainstalowali następujące tabliczki pamiątkowe zawierające istotne rocznice, które miały miejsce na terenie Gminy Żarów:

  • 225. rocznica budowy mostu żelaznego na Strzegomce
  • 25-lecie „Goniec” Żarów
  • 45-lecie TKKF „Chemik” Żarów
  • 65-lecie koła PTTK „Żarodreptaki”
  • 75-lecie OSP Pożarzysko
  • 75-lecie żarowskiej piłki nożnej

Za rok, ponownie zamontujemy kilka płytek, aby zachować pamięci o lokalnej kulturze, sztuce i historii. Zapraszamy do odwiedzin żarowskiej Kapsuły Czasu, która znajduje się przy ul. Dworcowej w Żarowie.

Informacje organizacyjne

Organizator: Fundacja Inicjatywa B, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Wsparcie organizacyjne: Agencja Reklamowa Geospace. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na: www.inicjatywab.pl/kapsulaczasu.