Fundacja Inicjatywa B

Plan B – Pomoc w epidemii, czyli druk przyłbic ochronnych

Plan B – Pomoc w epidemii, czyli druk przyłbic ochronnych

Fundacja Inicjatywa B otrzymała dofinansowanie na pomoc w inicjowaniu lokalnych działań związanych z COVID-19. Dotację w wysokości 6.900 zł przyznał Narodowy Instytut Wolności. Celem niniejszego programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

W fundacyjnej pracowni powstało 500 szt. przyłbic ochronnych

Fundacja Inicjatywa B uruchomiła „Plan B – pomoc w epidemii”, czyli formę wsparcia dla państwowych placówek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych na terenie powiatu świdnickiego. Dotacja celowa została przeznaczona na stworzenie za pomocą drukarek 3D, 500 szt. przyłbic ochronnych, które zostały przekazane bezpłatnie następującym instytucjom:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie – 60 szt.
 • Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach – 25 szt.
 • Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach – 30 szt.
 • Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu – 50 szt.
 • Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie – 50 szt.
 • Bajkowe Przedszkole w Żarowie – 20 szt.
 • Urząd Miejski w Żarowie – 185 szt.
 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie – 10 szt.
 • Biblioteka Publiczna w Żarowie – 10 szt.
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach – 30 szt.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie – 30 szt.
Informacje organizacyjne

Organizator: Fundacja Inicjatywa B. Dofinansowanie: Narodowy Instytut Wolności. Zadanie realizowane jest w ramach programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19.