Fundacja Inicjatywa B

Park Miejski w Żarowie z kolejnymi pomnikami przyrody

Park Miejski w Żarowie z kolejnymi pomnikami przyrody

31 maja 2019 roku Fundacja Inicjatywa B po specjalistycznej konsultacji dendrologicznej, złożyła do Urzędu Miejskiego w Żarowie pismo ws. objęcia statusem pomnika przyrody Kłęka Amerykańskiego (Gymnocladus dioca) oraz Klona Pospolitego ‘Palmatifidum’ (Acer platanoides ‘Palmatifidum’), które w naszej ocenie zasługiwały na szczególną nobilitację ze względu na unikalność. 25 listopada 2021 roku na sesji Rady Miejskiej w Żarowie, mocą uchwały wspomniane wyżej drzewa zostały objęte szczególną ochroną, co bezsprzecznie podnosi wartość kolekcjonerskiego Parku Miejskiego w Żarowie.

Do pisma, które prawie 3 lata temu kierowaliśmy bezpośrednio do Burmistrza Miasta i Gminy Żarów załączone zostały karty drzew wraz z ich szczegółową specyfikacją. W dokumencie opisaliśmy: parametry drzew, walory dekoracyjne, wartość przyrodniczą, historyczną i społeczną, ich rolę w krajobrazie oraz opis stanu zdrowia uwzględniający zalecenia dot. przyszłej pielęgnacji.

Dlaczego Kłęk i Klon zasługują na uwagę?

Klon pospolity ‘Palmatifidum’ (Acer platanoides L. ‘Palmatifidum’) syn. ‘Lobergii’ – Drzewo o obwodzie 107 cm posiadające rozłożystą koronę i charakterystyczne klapowane, silnie „powycinane” liście (jak u Klona Palmowego), wchodziło niegdyś w skład kolekcjonerskiego XIX wiecznego parku Carla Kulmiza. Klon pospolity jest unikatem na skalę województwa; stare ponad 100 letnie okazy można spotkać we Wrocławiu w Parku Leśnickim, Parku Szczytnickim, przy ul. Matejki, w Wojsławicach pod nazwą ‘Lorbergii’ oraz w Parku w Goli Dzierżoniowskiej. Drzewo będące elementem częściowo zachowanej pierwotnej kompozycji parku jest pierwszym na Dolnym Śląsku okazem, który posiada status pomnika przyrody.

Kłęk amerykański  (Gymnocladus dioca  K. Koch.) – Unikat. Poza Żarowem, stare okazy notowane są na Dolnym Śląsku poza ogrodami botanicznymi i arboretami w Legnicy, można je spotkać we Wrocławiu oraz w Mańczycach. Kłęk jest również częścią pierwotnej kompozycji parku. Drzewo późno wchodzące w wegetację rośnie na skraju grupy drzew wcześniej rozwijających się, co podkreśla i wydobywa malowniczy pokrój drzewa. Jednie w okazy rosnące w Legnicy objęto ochroną pomnikową.

Podziękowania

Fundacja Inicjatywa B składa podziękowania dla: Roberta Sobolewskiego, za bezpłatne konsultacje, redakcję treści oraz profesjonalne porady dendrologiczne oraz Urzędu Miejskiego w Żarowie za podjęcie stosownej uchwały.